CERTIFICATES

แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC ผ่านการทดสอบมาตรฐานการกันไฟระดับโลก FM Approvals
แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC ผ่านการทดสอบมาตรฐานการกันไฟระดับโลก FM Approvals
 

FM Approvals

FM Approvals เป็นสถาบันที่ให้การรับรองด้านการกันไฟของสินค้าประเภท Building Material โดยเฉพาะ
โดยสถาบันนี้อยู่ที่อเมริกาและเป็นสถาบันที่ได้การยอมรับจากทั่วโลก

แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC by Wall Tech ผ่านการทดสอบการกันไฟตามมาตรฐาน
FM Approvals เป็นรายแรกในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 
ISO9001:2015
ISO 9001:2015
 
 

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่างๆ ในองค์กร ระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ไม่เพียงแต่เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ได้เฉพาะในโรงงานผลิตสินค้าเท่านั้น ยังสามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจการบริการอื่นๆ ได้อีกด้วย หากแต่เป็นระบบคุณภาพที่มีการนำไปใช้และปฏิบัติตามมากที่สุดในโลก

ความแตกต่างระหว่างระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 กับระบบมาตรฐานอื่นๆ

  • ISO 9001:2015 เป็นการวางและจัดตั้งระบบพื้นฐานด้านคุณภาพขององค์กรมากกว่าที่จะเน้นที่ความดีเลิศทุกประการของระบบ และไม่ยากต่อการนำไปปฏิบัติ
  • เป็นระบบคุณภาพที่ก่อกำเนิดขึ้น และเรียกร้องให้มีโดยกลุ่มร่วมยุโรป

วอลล์เทคได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 version 2015 จากบริษัท TUV Nord (ประเทศไทย) ซึ่งให้การรับรองแก่วอลล์เทคว่ามีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 

นโยบายคุณภาพ

“เราจะยึดมั่นสู่ความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีของแผ่นฉนวนและการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง”

 
 

ระบบ ERP

ERP Sotfware คือ ซอฟต์แวร์ที่มีการรวบรวม หรือ ผนวกฟังก์ชันงานทั้งหมดในองค์กร หรือ มีการเชื่อมโยงในส่วนของโมดูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีการทำงานในลักษณะแบบเรียลไทม์ และ ERP Sotfware จะได้รับการออกแบบมาบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ

วอลล์เทค มีนโยบายการพัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงลงทุนระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบการบริหารฐานข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงาน เข้าหากันแบบ Real Time โดยเลือกใช้ Software ของ SAP เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 

1 เดียวในไทยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรประตูรางเลื่อนและล้อ
Hygienic Smooth & Silent อย่างถูกต้อง

อนุสิทธิบัตรประตูห้องเย็น รางเลื่อนและล้อ Wall Tech
 
 

ประตูห้องเย็น รางเลื่อนและล้อ Wall Tech นวัตกรรมใหม่ของประตูห้องเย็นคุณภาพระดับโลก ที่ได้ถูกพัฒนาให้มีความลื่นของระบบรางเลื่อนและล้อ สะดวกสบายไม่เปลืองแรงในการเปิด และไม่เกิดเสียงรบกวนขณะใช้งาน ในราคาที่ถูกกว่าประตูห้องเย็นนำเข้าถึง 30%

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียกหน่วยความหนาผลิตภัณฑ์ของ Wall Tech
จากนิ้ว (inch) เป็นมิลลิเมตร (milimeter) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหน่วยการเรียกความหนาของผลิตภัณฑ์แผ่นฉนวนกันความร้อนสําเร็จรูป จากเดิมใช้หน่วยเรียกเป็นนิ้ว (inch) เปลี่ยนเป็นมิลลิเมตร (millimeter)
 

คลิกที่รูป เพื่อขยายใหญ่