ฉนวนอาคาร คือ อะไร?

BLOG

ฉนวนอาคาร คือ อะไร?

ฉนวนอาคาร (Building insulation) มีความหมายอย่างกว้างๆ ถึงวัสดุทุกชนิดภายในอาคารที่ใช้เป็นฉนวนความร้อนหรือเรียกอีกอย่างว่าฉนวนกันความร้อน สำหรับวัตถุประสงค์ใช้งานต่างๆ กัน (อาจหมายถึงการป้องกันความร้อนหรือความเย็นก็ได้)

นอกจากนี้ยังมีความหมายรวมถึงฉนวนที่ใช้ในการป้องกันเสียง (acoustic insulation) ป้องกันไฟลาม (fireproofing) และป้องกันการกระแทก (impact insulation) เช่นในกรณีของอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีความสั่นสะเทือนสูง การเลือกฉนวนอาคารบ่อยครั้งจะเลือกเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการใช้งานหลายๆ ประเภทดังกล่าวข้างต้น

Hallway insulation

Reference : https://th.wikipedia.org/wiki/ฉนวนอาคาร