หลักการทำความสะอาดห้องคลีนรูม Clean Room

BLOG

การทำความสะอาด ห้องคลีนรูม Clean Room มีวิธีการดังนี้

  • ทำความสะอาดจากบนลงล่าง
  • ทำความสะอาดจากด้านในไปด้านนอก
  • เช็ดไปในทิศทางเดียว ไม่เช็ดวนไปวนมา
  • เช็ดอย่างช้าๆ เคลื่อนไหวเบาๆ เพราะฝุ่นจะฟุ้งขึ้นตามการเคลื่อนไหวของเราได้ และหากฝุ่นมันฟุ้งขึ้นมาตอนเราเช็ด หลังจากเราเช็ดเสร็จมันก็จะตกลงมาใหม่ ทำให้ตรงที่เช็ดทำความสะอาดยังคงเลอะฝุ่นอยู่ดี