ประเภทคลีนรูม Clean room Class และ ผนังคลีนรูม Sandwich Panel

BLOG

ประเภทคลีนรูม, Clean Room Class
และ ผนังฉนวนคลีนรูม Sandwich Panel

คลีนรูม (Clean Room)
 

คลีนรูม (Clean room) หรือ ห้องสะอาด หมายถึง ห้องที่มีการปิดมิดชิด มีการควบคุมมลสารในอากาศให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีความสะอาดเป็นไปตามระดับมาตรฐานความสะอาด และมีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความแตกต่างของความดันตามที่ต้องการ

 
 

ประเภทห้องคลีนรูม (Clean room) แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ

1. Biological Clean Room คือ ห้องคลีนรูม สำหรับอุตสาหกรรมยา เช่น ผลิตวัคซีน โรงพยาบาล ห้องผ่าตัด ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยาห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม

2. Industrial Clean Room คือ ห้องคลีนรูม สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ห้องผลิตชิ้นส่วนไมโครชิป โรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน

3. Biohazard Clean Room คือ ห้องคลีนรูม สำหรับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคไวรัส หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 
 

ประเภทห้องคลีนรูม (Clean room) แบ่งตามลักษณะการไหลของอากาศ

1. Conventional Clean Room การไหลของอากาศเหมือนกับระบบปรับอากาศที่ใช้ ทั่วไป แต่ใช้ HEPA filter และจำนวนครั้งของการเปลี่ยนอากาศมากกว่า เพื่อลดความสกปรกในห้อง ห้องสะอาดแบบนี้จะมีระดับความสะอาดประมาณ Class 1,000 –10,000

2. Horizontal Larminar Clean Room ลมที่ความเร็วคงที่จะไหลผ่าน HEPA filter ที่ติดตั้งเต็มพื้นที่ผนังห้องด้านหนึ่งผ่านเข้าสู่ห้องสะอาดแล้วถูกดูดกลับขึ้นด้านบนเพดาน กลับไปสู่ เครื่องเป่าลม ห้องชนิดนี้จะมีระดับความสะอาดประมาณ Class 100 นิยมใช้กับห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา เป็นต้น

3. Vertical Laminar Flow Clean Room ห้องนี้จะติดตั้ง HEPA filter เต็มเพดาน โดยอากาศจะถูกส่งลงจากเพดานผ่าน HEPA filter ในแนวดิ่ง และลมจะกลับผ่านพื้นที่ทาให้โปร่ง แล้วกลับสู่เครื่องเป่าลมเย็น มีระดับความสะอาดประมาณ Class 100 เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

การจัดแบ่ง Class ของห้องคลีนรูม (Clean Room Class)

1. Class 10 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า
ไม่เกิน 10 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

2. Class 100 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า
ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

3. Class 1,000 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า
ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

4. Class 10,000 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า
ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

 
 

แผ่นผนังฉนวน Sandwich Panel สำหรับห้องคลีนรูม (Clean Room)

 

ห้องคลีนรูม Clean Room

ทำไม? ต้องเลือกใช้ แผ่นฉนวนคลีนรูม PIR FIWall i370 สำหรับห้องคลีนรูม (Clean Room)

 • กันความร้อนได้ดีเยี่ยม เพราะ PIR FIWall i370 มีค่าความเป็นฉนวนดีที่สุด
  เมื่อเทียบกับ PS Foam ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 30%
 • กันไฟ ไร้ควัน PIR FIWall i370 มีค่า Index มากกว่า 350
  จึงทำให้เป็นฉนวนกันความร้อน PIR แท้ๆ ผสานกับระบบ Lock แผ่นฉนวนที่ทรงพลัง
  ZIP-LOCK ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการกันไฟโดยเฉพาะ ไม่มีรอยรั่วบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นผนัง
 • กักเก็บความเย็นไม่รั่วไหล แผ่นฉนวนชนฉนวน ชิดสนิทแน่น ด้วยระบบ Lock แผ่นฉนวน
  ZIP-LOCK ที่ใช้เหล็กยาวถึง 9 ซม. เพื่อให้ได้ระบบล็อกที่ทรงประสิทธิภาพ รูปทรง Z ทรงพลัง
 • PIR FIWall i370 สามารถทนความเย็นได้ต่ำสุดถึง -60 องศาเซลเซียส และ
  ทนความร้อนได้สูงสุดถึง 100 องศาเซลเซียส ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด
 • ยืดอายุการใช้งานห้องเย็นยาวนานกว่า 20 ปี เพราะ PIR FIWall i370
  มีค่าดูดซับน้ำต่ำ (Water Absorption) กว่า PU 2 เท่า และ EPS ถึง 8 เท่า
  คงค่าความเป็นฉนวนได้นานกว่า
 • เพิ่มพื้นที่การใช้งานได้มากกว่า เพราะมีค่าการนำความร้อน (k-Value) ต่ำ และ
  มีค่าการต้านทานความร้อน (R-Value) สูง จึงสามารถใช้แผ่นฉนวนขนาดบางกว่า
  ที่อุณหภูมิห้องเย็นเท่ากัน
 • รองรับระบบคุณภาพ GMP และ HACCP
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจาก CFCs
 • ราคา PIR FIWall i370 ต่ำกว่า PIR นำเข้าถึง 40%
 • ตอบโจทย์การใช้งานได้ครบครันใช้งานเป็น ผนังคลีนรูม ผนังห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต คลังสินค้า และห้องอบ

ข้อมูลห้อง Clean Room เพิ่มเติม Click เลย!...

 
 

ปรึกษา-สอบถามฟรี!!! เกี่ยวกับ งานออกแบบ-ติดตั้ง ห้อง Clean Room by Wall Tech ทุกระดับ Clean Room Class ติดต่อได้ที่

 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.