BLOG

ห้องเย็น (Cold Room) กับการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร

ห้องเย็น คือ ห้องหรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ แต่สูงกว่าจุดเยือกแข็ง ใช้ในการเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้า แผ่นผนังห้องเย็นเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel ที่มีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดี รักษาอุณหภูมิ สะอาดปลอดภัย รองรับระบบคุณภาพอาหาร GMP และ HACCP

การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร เช่น พืชผักและผลไม้ไว้ในอุณหภูมิต่ำ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการยืดอายุและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ เพื่อคงความสดใหม่จนกว่าจะขนส่งถึงมือผู้บริโภค หรือเก็บรักษาพืชผักและผลไม้เอาไว้ในช่วงที่มีปริมาณล้นตลาด รอเวลาที่ราคาสูงขึ้นจึงนำไปจำหน่าย

 
 

ห้องเย็นเก็บรักษาผักและผลไม้ ควรมีอุณหภูมิเท่าไหร่

ผักแช่แข็ง Cold Vegetable
  • ห้องเย็นเก็บรักษาผัก อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 0°C ถึง 7°C

   เหมาะสำหรับเก็บรักษา แอปเปิ้ล กล้วยหอม ส้ม สาลี่ หรือผลไม้ต่างๆ เป็นต้น

  • ห้องเย็นเก็บรักษาผลไม้ อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 0°C ถึง 13°C

   เหมาะสำหรับเก็บรักษา ข้าว พริก กระเทียม หัวหอม มันฝรั่ง ข้าวโพด ถั่ว หรือผักต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการแช่เย็นผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

1. ลดอัตราการหายใจของพืชผักและผลไม้ เนื่องจากหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ยังมีชีวิตอยู่ และยังมีการหายใจอยู่ตลอดเวลา

2. ลดการเสื่อมเสียเนื่่องจากเอนไซม์ และปฏิกิริยาทางชีวเคมี

3. ลดการเสื่อมเสียเนื่่องจากจุลินทรีย์ การลดอุณหภูมิเป็นการลดการเจริญของจุลินทรีย์ได้หลายชนิดที่มักพบเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดการเสื่อมเสียของผักและผลไม้ 

4. ลดอันตรายจากอาหารเป็นพิษ เนื่องจากจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) และการสร้างสารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin) เช่น พาทูลิน (patulin)