ประเภทห้องคลีนรูม Clean Room ตามหลักอุตสาหกรรม

BLOG

ห้องคลีนรูม Clean Room ประเภทต่างๆ ตามหลักการใช้งานในอุตสาหกรรม

1. Industrial Clean Room

ห้องคลีนรูม Clean Room ที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ อิเลคโทรนิคส์ Microchip เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อุตสาหกรรมการผลิตสี ฟิล์ม และสารเคมีต่างๆ

อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ อิเลคโทรนิคส์ Microchip

2. Biological Clean Room

ห้องคลีนรูม Clean Room ที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตยา ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ห้องผ่าตัด เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ความดันอากาศในห้องจะ ต้องสูงกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกจากห้องข้างเคียงไหลเข้าสู่ห้องสะอาด

อุตสาหกรรมการผลิตยา

3. Biohazard Clean Room

ห้องคลีนรูม Clean Room ที่ใช้กับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับชีววัตถุอันตรายหรือ เชื้อโรคไวรัสหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยความดันอากาศในห้องจะต้องต่ำกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกไป ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมภายนอก

ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับชีววัตถุอันตราย

 
 

วิธีการควบคุมเพื่อรักษามาตรฐานของ Clean Room

ป้องกันอนุภาคหรือสิ่งสกปรกเข้ามาในห้อง

ใช้ HEPA filter กรองอากาศที่เข้าสู่ห้องรักษาความดันในห้องให้สูงกว่าภายนอก (positive pressure)ทำความสะอาดร่างกายโดยล้างตัวด้วยอากาศ (air washer) ก่อนเข้าห้อง

ป้องกันการก่อให้เกิดสิ่งสกปรกขึ้น

สวมชุดพิเศษสำหรับคนงานทุกคนการทำงานต้องเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าวัสดุที่ใช้ในห้อง ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกขึ้น

ป้องกันการสะสมของฝุ่นผงตามผนัง

การทำความสะอาดห้องต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดผนังห้องต้องทำให้สะดวกต่อการทำความสะอาด ไม่สะสมฝุ่น

การปล่อยทิ้งอนุภาคหรือสิ่งสกปรกออกไปภายนอกห้อง

ควรมีการหมุนเวียนอากาศบางส่วนออกสู่ภายนอก เพื่อลดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นควรทำที่ป้องกันมิดชิด หรือมีการดูดอากาศทิ้งเป็นจุดๆ ณ บริเวณที่มีอนุภาคซึ่งจะก่อให้เกิดความสกปรก
 

สนใจสร้างห้อง Clean Room ให้ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ :
ห้องคลีนรูม Clean Room สะอาด กันไฟ ไร้ฝุ่น รองรับมาตรฐาน GMP และ PIC/S

 

Wall Tech พร้อมส่งมอบแผ่นฉนวนคลีนรูม (Sandwich Panel For Clean Room) คุณภาพเยี่ยม มาตรฐานการผลิต ISO 9001:2015 เรายินดีให้คำปรึกษา ด้านงานออกแบบ-ติดตั้ง รับสร้างห้องคลีนรูม พร้อมดูแลโครงการทุกโครงการโดยวิศวกรประสบการณ์กว่า 25 ปี

ปรึกษา-สอบถาม เกี่ยวกับงานออกแบบติดตั้ง ห้องคลีนรูม หรือ ราคาผนังห้องคลีนรูมต่อตารางเมตร (ตรม.) ติดต่อได้ที่นี่

 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.