เรื่องภาษี? ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้

WALL TECH KNOWLEDGE

Wall Tech Knowledge #รู้มากอยากแชร์

"เรื่องภาษี? ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้"

เรื่องภาษีที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้
 
 
อัตราการเสียภาษี
ประเภทของค่าลดหย่อนภาษี
 
 

คลิกที่รูป เพื่อขยายใหญ่

 
 


สืบค้นข้อมูลโดย
คุณอรวรรณ หลงขาว
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ข้อมูลจาก : กรมสรรพากร (www.rd.go.th)