อยู่อย่างไรให้รอดในยุค ฝุ่น PM 2.5

WALL TECH KNOWLEDGE

Wall Tech Knowledge #รู้มากอยากแชร์

"อยู่อย่างไรให้รอดในยุค ฝุ่น PM 2.5"

ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วกับฝุ่นเจ้าปัญหา PM 2.5 คือ มลพิษทางอากาศที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นฝุ่นร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีขนาดเล็กจิ๋วมาก สามารถผ่านเข้าไปในร่างกายได้ลึกถึงถุงลมปอด บางส่วนสามารถเล็ดรอดผ่านผนังถุงลมเข้าเส้นเลือดฝอยไปอยู่ในกระแสเลือด และกระจายตัวแทรกซึมไปทั่วร่างกาย ทำให้เกิดอาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ หายใจลำบาก เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดในสมอง โรคปอดอุดตันเรื้อรัง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งปอด และโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ (ข้อมูลจกกรมควบคุมโรค) เรามีวิธีเลือกหน้ากากอนามัยเพื่อให้รอดจากเจ้าฝุ่นร้ายนี้มาฝากกันครับ

อยู่อย่างไรให้รอดในยุค ฝุ่น PM 2.5
 
 

ข้อมูลจาก : วิจัยโครงการโดย

ศ.ดร. อุษณีย์ วินิจเขต และ ดร.ขนิษฐา พันธุรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สืบค้นข้อมูลโดย

คุณเมธี ศิริจรรยาพงษ์
Safety Officer