ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

ห้องกันไฟ FIWall i370

ผนังห้องเย็นที่ใช้จะต้องกันความร้อนและรักษาอุณหภูมิ นอกจากนี้ต้องสามารถกันไฟได้ดีอีกด้วย แผ่นฉนวนกันไฟ FIWall ซึ่งเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อน FIWal i370

ซึ่งเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อน Polyisocyanurate (PIR) แท้ๆ ที่มีค่า Index มากกว่า 350 ระบบ ZIP-Lock สามารถตอบใจทย์การใช้งานได้ครบถ้วน อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต ต่างหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ FIWall i370 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ห้องกันไฟ FIWall i370

ผนังห้องเย็นที่ใช้จะต้องกันความร้อนและรักษาอุณหภูมิ นอกจากนี้ต้องสามารถกันไฟได้ดีอีกด้วย แผ่นฉนวนกันไฟ FIWall ซึ่งเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อน FIWal i370

ซึ่งเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อน Polyisocyanurate (PIR) แท้ๆ ที่มีค่า Index มากกว่า 350 ระบบ ZIP-Lock สามารถตอบใจทย์การใช้งานได้ครบถ้วน อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต ต่างหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ FIWall i370 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ห้องกันไฟ Rockwool WALLROC

อุตสาหกรรมห้องไลน์ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ห้องอบ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ใช้แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC ระบบ Z-Lock เป็นแผ่นผนังของตัวอาคาร

เพราะกันความร้อน ดูดซับกันเสียงและไม่ติดไฟ (Non Combustible) ได้มาตรฐาน FM Approvals เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

ห้องกันไฟ Rockwool WALLROC

อุตสาหกรรมห้องไลน์ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ห้องอบ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
ใช้แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC ระบบ Z-Lock เป็นแผ่นผนังของตัวอาคาร

เพราะกันความร้อน ดูดซับกันเสียงและไม่ติดไฟ (Non Combustible) ได้มาตรฐาน
FM Approvals เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

Food & Beverage

อาหารสด สะอาด รสชาติอร่อย ได้คุณค่าสารอาหารครบครัน
สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องผ่านกระบวนการผลิต การควบคุมอุณหภูมิและความสะอาดถูกสุขลักษณะ รวมถึงเก็บรักษาที่ดีจนถึงมือผู้บริโภค แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel ของ Wall Tech อยู่คู่กับลูกค้า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมาโดยตลอด

Food & Beverage

อาหารสด สะอาด รสชาติอร่อย ได้คุณค่าสารอาหารครบครัน
สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องผ่านกระบวนการผลิต
การควบคุมอุณหภูมิและความสะอาดถูกสุขลักษณะ รวมถึงเก็บรักษาที่ดีจนถึงมือ
ผู้บริโภค แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel ของ Wall Tech อยู่คู่กับลูกค้า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมาโดยตลอด

Warehouse & DC

การเก็บรักษาสินค้าให้มีความสดใหม่อยู่ได้นาน ถือเป็นการยกระดับ และช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงการส่งออกเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้น อีกด้วย แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel ของ Wall Tech ตอบโจทย์การเก็บรักษาสินค้า และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่สามารถประเมินค่าได้นี้มาอย่างยาวนาน

Warehouse & DC

การเก็บรักษาสินค้าให้มีความสดใหม่อยู่ได้นาน
ถือเป็นการยกระดับและช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า
รวมถึงการส่งออกเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
อีกด้วย แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel ของ Wall Tech ตอบโจทย์การเก็บรักษาสินค้า และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่สามารถประเมินค่าได้นี้มาอย่างยาวนาน

Electronic

ในชีวิตประจำวันของเรา ล้วนต้องมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกสบายให้เรา นั้นล้วนต้องผ่านการผลิตที่มีการควบคุมความสะอาดแทบทั้งสิ้น ห้องไลน์ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมีการควบคุมความสะอาดและฝุ่นเป็นอย่างดีอีกด้วย

Electronic

ในชีวิตประจำวันของเรา ล้วนต้องมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกสบายให้เรา
นั้นล้วนต้องผ่านการผลิตที่มีการควบคุมความสะอาดแทบทั้งสิ้น ห้องไลน์ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมีการควบคุมความสะอาดและฝุ่นเป็นอย่างดีอีกด้วย

Pharmacy

หัวใจหลักของสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
เกิดจากการได้บริโภคอาหารที่สะอาดและมีคุณภาพที่ดีจริงๆ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการการควบคุมการผลิต ความสะอาด
จนถึงขึ้นตอนการเก็บรักษาจนถึงมือผู้บริโภค

Pharmacy

หัวใจหลักของสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
เกิดจากการได้บริโภคอาหารที่สะอาดและมีคุณภาพที่ดีจริงๆ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการการควบคุมการผลิต ความสะอาด
จนถึงขึ้นตอนการเก็บรักษาจนถึงมือผู้บริโภค

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?