รายชื่อลูกค้าอิเล็คทรอนิกส์

ในชีวิตประจำวันของเรา ล้วนต้องมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกสบายให้เรานั้น ล้วนต้องผ่านการผลิตที่มีการควบคุมความสะอาดแทบทั้งสิ้น ห้องไลน์ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมีการควบคุมความสะอาดและฝุ่นเป็นอย่างดีอีกด้วย

Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd.
Polyplex (Thailand) Public Co., Ltd.
Rodenstock (Thailand) Co., Ltd.
Chiangrai Frozen Foods Co., Ltd.
Chiangrai Frozen Foods Co., Ltd.

รายชื่อลูกค้าอิเล็คทรอนิกส์

ในชีวิตประจำวันของเรา ล้วนต้องมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกสบายให้เรานั้น ล้วนต้องผ่านการผลิตที่มีการควบคุมความสะอาดแทบทั้งสิ้น ห้องไลน์ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมีการควบคุมความสะอาดและฝุ่นเป็นอย่างดีอีกด้วย

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?