fbpx

LOGOWEBSITE

CONTACT US

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ก้าวสู่ความเป็นผู้นำฉนวนกันความร้อนรายใหญ่ของประเทศ มีชื่อเสียงในวงการก่อสร้างและผู้ประกอบการห้องเย็น ด้วยเทคโนโลยี ผลิต ออกแบบ และติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนครบวงจร ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด มีความก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมทั้งสินค้ามาตรฐานสากลระดับโลก เป็นบริษัทแรกและเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ทุ่มลงทุนเครื่องจักรจากเยอรมนี ผลิตแผ่นฉนวนกันไฟ FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech Index มากกว่า 350 กันไฟ ไร้ควัน และแผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC ที่ผ่านการรับรองของสถาบัน "FM Approvals" รับรองแผ่นฉนวนกันไฟชนิดไม่ติดไฟ

 

ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังขยายงาน เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถ และต้องการความก้าวหน้า เพื่อเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ อย่างมั่นคง

 

ตำแหน่งงานว่าง

1. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
2. ผู้จัดการแผนก R&D
3. วิศวกรวิจัยและพัฒนา (R&D)
4. วิศวกรประเมินราคา
5. ที่ปรึกษาฝ่ายขายโครงการ (SALES)

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • อบรม/สัมมนาประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วัน/ปี
 • พักร้อนสูงสุด 10 วันต่อปี
 • สิทธิหยุดวันเกิด
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • งานกีฬาสี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 

กรอกใบสมัคร

 1. ชื่อ-นามสกุล(*)
  Invalid Input
 2. อายุ(*)
  Invalid Input
 3. วันเดือนปีเกิด(*)
  Invalid Input
 4. ที่อยู่(*)
  Invalid Input
 5. โทรศัพท์(*)
  Invalid Input
 6. อีเมล(*)
  Invalid Input
 7. ตำแหน่งที่สนใจ(*)
  Invalid Input
 8. ประวัติการศึกษา(*)
  Invalid Input
 9. ประวัติการทำงาน
  Invalid Input
 10. แนบรูปถ่าย
  Invalid Input
 11. แนบประวัติส่วนตัว
  Invalid Input