fbpx

LOGOWEBSITE

COLD ROOM & COLD STORAGE ROOM

ห้องเย็น Cold Storage Room by Wall Tech

ควบคุมอุณหภูมิเยี่ยม สะอาด ปลอดภัย กันไฟ รองรับมาตรฐานสากล GMP และ HACCP

ห้องเย็น

ห้องเย็น คือ อะไร?

ห้องเย็น คือ สถานที่ใช้สำหรับเก็บรักษาสินค้าประเภทต่างๆ ให้อยู่ในอุณหภูมิต่ำ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ส่วนมากมักใช้เพื่อการเก็บรักษาถนอมอาหาร เพื่อคงความสดใหม่ให้อยู่ได้นานๆ โดยทั้วไปห้องเย็นจะถูกควบคุมอุณหภูมิความเย็นอยู่ที่ -18 องศาเซลเซียส ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้อุณหภูมิของห้องเย็นที่ใช้ก็จะต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทวัตถุดิบหรือสินค้าที่เก็บรักษา เช่น

 • ห้องเย็นแช่ผลไม้ (Cold storage for fruit) อุณหภูมิประมาณ 0 องศาเซลเซียส ถึง +7 องศาเซลเซียส
 • ห้องเย็นแช่ผัก (Cold storage for vegetable) อุณหภูมิประมาณ 0 องศาเซลเซียส ถึง +13 องศาเซลเซียส
 • ห้องเย็นแช่เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (Cold storage for meat) อุณหภูมิประมาณ -3 องศาเซลเซียส ถึง -7 องศาเซลเซียส
 • ห้องเย็นแช่อาหารทะเล (Cold storage for seafood) อุณหภูมิประมาณ -18 องศาเซลเซียส
 • ห้องเย็นแช่นมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (Cold storage for milk and dairy product) อุณหภูมิประมาณ 0 องศาเซลเซียส
 • ห้องเย็นเก็บยารักษาโรค เช่น ยาวัคซีน เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุของยา (Cold storage for Pharmaceutical) อุณหภูมิประมาณ +2 องศาเซลเซียส ถึง +8 องศาเซลเซียส

ห้องเย็น มีกี่ประเภท?

โดยทั่วไปห้องเย็นถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

 • ห้องเย็นแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room) อุณหภูมิประมาณ -10 องศาเซลเซียส ถึง +2 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า
 • ห้องเย็นแช่แข็ง (Freezer Room) อุณหภูมิประมาณ -5 องศาเซลเซียส ถึง -25 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า
 • ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า (Cold Storage Room) อุณหภูมิประมาณ -25 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า
 • ห้องเย็นแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) อุณหภูมิประมาณ -35 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า
 • ห้องเย็นพักสินค้า (Anti Room) อุณหภูมิประมาณ -5 องศาเซลเซียส ถึง +10 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

ห้องเย็น โดยทั่วไปมีขนาดเท่าไหร่และสามารถเลือกใช้ห้องเย็นแบบไหนจึงเหมาะสม?

ห้องเย็นมีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยขนาดเล็กที่สุดอยู่ที่ขนาดประมาณ 2.4 m. x 3 m. x 2.4 m. สิ่งสำคัญในการพิจารณาเลือกขนาดห้องเย็น คือ ประเภทและปริมาณของวัตถุดิบหรือสินค้าที่จะเก็บ

 • ห้องเย็นสำเร็จรูป หรือ ห้องเย็นเคลื่อนที่

  คือ ห้องเย็นขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายตู้คอนเทนเนอร์ สามารถจุสินค้าได้ตั้งแต่ 2 ตัน ถึง 10 ตัน โดยขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ +18 องศาเซลเซียส ถึง -40 องศาเซลเซียส ประกอบเสร็จห้องเย็นสำเร็จรูปจากโรงงาน ยกขึ้นรถขนส่งไปวางที่หน้างาน ขนาดห้องเย็นมีให้เลือกหลายขนาด แต่จะขึ้นอยู่กับขนาดมาตรฐานที่โรงงานกำหนดไว้ เหมาะสำหรับธุรกิจ Start Up หรือ SMEs (Small Medium Enterprises)

 • ห้องเย็น อุตสาหกรรม หรือ ห้องเย็นแบบฝัง ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

  คือ ห้องเย็นขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ สามารถจุสินค้าได้ตั้งแต่ 2 ตัน ถึง 100 ตัน อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ +18 องศาเซลเซียส ถึง -60 องศาเซลเซียส ขนาดห้องเย็นสามารถทำได้ตามความต้องการของลูกค้า การติดตั้งทำได้โดยการประกอบหรือก่อสร้างหน้างาน เหมาะสำหรับธุรกิจ Start Up และธุรกิจ SMEs (Small Medium Enterprises) ที่ต้องการขยายกิจการ หรือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ห้องเย็นรับฝากสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานผลิตยา เครื่องสำอาง เป็นต้น

ธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ห้องเย็น (Cold Storage Room) เช่น ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป โรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง คลังรับฝากสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น

ห้องเย็น
ห้องเย็น
ห้องเย็น

Wall Tech โรงงานผลิตห้องเย็น บริษัทออกแบบห้องเย็น รับสร้างห้องเย็น ราคายุติธรรม

รับสร้างห้องเย็น อุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยแผ่นผนังห้องเย็น Sandwich Panel มาตรฐาน Food Grade เป็นห้องเย็นอุตสาหกรรม แบบฝัง ประกอบติดตั้งหน้างาน ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือขนย้ายได้ ควบคุมดูแลการติดตั้งงานโครงการโดยทีมวิศวกรประสบการณ์กว่า 25 ปี และเรายังมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านห้องเย็นคอยให้คำปรึกษาฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทุนสร้างห้องเย็นทั้งที เลือกแผ่นฉนวนห้องเย็น Sandwich Panel For Cold Storage Room
คุณภาพมาตรฐาน Food Grade ของ Wall Tech สะอาด ปลอดภัย กันไฟ รองรับมาตรฐานสากล

ห้องเย็น

ห้องเย็น PIR FIWall i370 ปลอดภัย กันไฟ ไร้ควัน
กับความคุ้มค่าการลงทุนที่มากกว่าห้องเย็นทั่วๆ ไป

 • ห้องเย็น สร้างด้วยนวัตกรรมแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PIR แท้ๆ FIWall i370 by Wall Tech ที่มีค่า Index สูงถึง 370 กันไฟ ไร้ควันได้จริงทั้งระบบ เช่น แผ่นผนังห้อง แผ่นฝ้า ประตูฉนวน หลังคา และโฟมพื้น
 • ผนังห้องเย็น PIR Panel เหมาะสำหรับใช้งานเป็นผนังห้องเย็นทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นห้องเย็น อุตสาหกรรม ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป ขนาดเล็ก
 • ขนาดความหนาของแผ่นผนัง PIR FIWall i370 มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 50 mm. (2 นิ้ว) ถึง 200 mm. (8 นิ้ว)
 • พื้นผิวแผ่นฉนวน มีทั้ง แผ่นเรียบและแผ่นลอน
 • รองรับห้องเย็นที่มีอุณหภูมิติดลบต่ำสุดถึง -60 องศาเซลเซียส ไปจนถึง ห้องที่มีอุณหภูมิบวก +35 องศาเซลเซียสเช่น ห้อง Cold Storage, ห้อง Blast Freezer, คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ หรือ ห้องไลน์ผลิตต่างๆ ซึ่งอุณหภูมิและขนาดของห้องเย็นที่ใช้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณสินค้าที่จะเก็บ และสามารถทนความร้อน ทนไฟได้สูงสุดถึง 100 องศาเซลเซียส 
 • ประตูห้องเย็นสำเร็จรูป มีทั้ง ประตูห้องเย็น บานเลื่อน หรือ ประตูสไลด์ห้องเย็น (Slide Door) ติดตั้งสาย Heater ป้องกันน้ำแข็งเกาะบริเวณรอบประตู สะดวกสบายต่อการใช้งาน เปิดลื่น ปิดง่าย ด้วยระบบรางเลื่อนและล้อลิขสิทธิ์ของ Wall Tech
 • ม่านห้องเย็น พลาสติก PVC สีใส ทนความเย็น ใช้ในห้องเย็นอุณหภูมิตั้งแต่ +8 องศาเซลเซียส ถึง -40 องศาเซลเซียส กันฝุ่น กันแมลง กันลม ช่วยรักษาอุณหภูมิความเย็น มีทั้งแบบแผ่นเรียบและแบบมีสันกันกระแทก

ข้อมูลแผ่นฉนวน PIR FIWall i370 เพิ่มเติม Click เลย!...

ห้องเย็น

ห้องเย็น

 

PIR Fire Test by Wall Tech - ตอน อาหารแช่แข็ง ทนไฟ

จะเป็นอย่างไร หากเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจรแล้วแผ่นผนังห้องเย็นที่คุณใช้สามารถช่วยปกป้องสินค้าและทรัพย์สินของคุณ รวมถึงชีวิตของพนักงานหรือคนที่คุณรักที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ จะดีแค่ไหนหากเปลี่ยนการลงทุนสร้างห้องเย็นให้ช่วยผลักดันธุรกิจของคุณให้ไปได้ไกลกว่า 20 ปี

 

ปรึกษา-สอบถามฟรี!!! เกี่ยวกับงานออกแบบ-ติดตั้ง รับทำห้องเย็น หรือ ราคาห้องเย็น Cold Storage Room ด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PIR FIWall i370 ได้ที่ Tel.: 02-019-8000 Ext. 100 หรือ Mobile : 083-540-7834

ห้องเย็น EPS Panel

 • ห้องเย็น สร้างด้วยแผ่นผนังและแผ่นฝ้าเป็นฉนวน EPS Panel ชนิด F-Grade ไม่ลามไฟ (หน่วงไฟได้ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น และจะหลอมละลายสูญเสียโครงสร้าง)
 • ผนังห้องเย็น EPS Panel เหมาะสำหรับใช้งานเป็นผนังห้องเย็นทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นห้องเย็น อุตสาหกรรม ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป ขนาดเล็ก
 • รองรับการใช้งานห้องเย็นที่ความเย็นได้สูงสุด ถึง -60 องศาเซลเซียส ไปจนถึงห้องอุณหภูมิ +25 องศาเซลเซียส และสามารถทนความร้อนได้สูงสุด ถึง +80 องศาเซลเซียส
 • ขนาดความหนาของแผ่นผนัง EPS Panel มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 50 mm. (2 นิ้ว) ถึง 250 mm. (10 นิ้ว)
 • พื้นผิวแผ่นฉนวนมีทั้งแผ่นเรียบและแผ่นลอน
 • ระบบประตูและม่านตามมาตรฐานที่ใช้งานในห้องเย็น

ข้อมูลแผ่นฉนวน EPS Foam เพิ่มเติม Click เลย!...

ห้องเย็น

 

EPS Panel มีให้เลือกหลายความหนาตามความเหมาะสมในการใช้งาน

เปรียบเทียบความหนาของผนังห้องเย็น EPS Panel และ ผนังห้องเย็น PIR FIWall i370

 

ปรึกษา-สอบถามฟรี!!! เกี่ยวกับงานออกแบบ-ติดตั้ง รับทำห้องเย็น หรือ ราคาห้องเย็น Cold Storage Room ด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป EPS Panel ได้ที่ Tel.: 02-019-8000 Ext. 100 หรือ Mobile : 083-540-7834

 

Wall Tech Door ประตูห้องเย็นสำเร็จรูป

Wall Tech Door ประตูห้องเย็น Insulated Door

 • Design ล้ำ เปิด-ปิด ง่าย นุ่มลื่นเพียงปลายนิ้วสัมผัส ใช้แรงในการเปิด-ปิดน้อยกว่าประตูห้องเย็นทั่วไปถึง 20%
 • ระบบรางเลื่อนและล้อแบบพิเศษ ช่วยให้เปิดลื่น-ง่ายกว่าประตูห้องเย็นทั่วไปถึง 50%

ข้อมูลประตูฉนวน เพิ่มเติม Click เลย!...

ม่านห้องเย็น PVC เกรดพรีเมี่ยม

PVC Strip Curtains Cold Room

 • ม่านห้องเย็น ชนิดใสธรรมดาหรือชนิดใสทนความเย็น
 • ม่านแบบทนความเย็นได้สูงสุดถึง -40 องศาเซลเซียส
 • มีทั้งแบบแผ่นเรียบ และแบบมีสันกระแทกแบบมีสันช่วยรับแรงกระแทก
ข้อมูลม่านห้องเย็น เพิ่มเติม Click เลย!...
 

Wall Tech ออกแบบติดตั้ง รับสร้างห้องเย็น
ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มาตรฐานสากล ISO 9001:2015

Wall Tech  รับสร้างห้องเย็น รับทำห้องเย็น สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ระยอง เชียงใหม่ และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เลือกฉนวนยังไงเหมาะกับโครงสร้างแบบไหน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Wall Tech ได้ทันที ดูแลโครงการด้วยวิศวกรมากประสบการณ์ มาตรฐาน ISO 9001:2015

หากคุณกำลังมองหาบริษัทรับสร้างห้องเย็น หรือต้องการรายละเอียดของห้องเย็นราคาพิเศษจาก Wall Tech สามารถติดต่อได้ที่ Tel.: 02-019-8000 Ext. 100

 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.