ฉนวนพอลิสไตรีนโฟม (Polystyrene Foam, PS Foam) คือ อะไร?

BLOG

ฉนวนพอลิสไตรีนโฟม (Polystyrene Foam, EPS Foam) คือ อะไร?

"พอลิสไตรีน" เป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก คือหลอมเป็นของเหลวได้ โดยที่อุณหภูมิห้องจะอยู่ในสถานะของแข็ง แต่จะหลอมละลายเมื่อทำให้ร้อนและแข็งตัวเมื่อเย็นลง พอลิสไตรีนแข็งที่บริสุทธิ์จะไม่มีสีใส แต่สามารถทำเป็นสีต่าง ๆได้และยืดหยุ่นได้จำกัด

 
 

แผ่นฉนวนสำเร็จรูปพอลิสไตรีนโฟม PS Sandwich Panel

แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป พอลิสไตรีนโฟม EPS Sandwich Panel

พอลิสไตรีนที่ใช้กันอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นชนิดที่เรียกว่า expanded polystyrene (EPS) เป็นชนิดที่ได้จากการผสมพอลิสไตรีนร้อยละ 90-95 กับสารทำให้ขยายตัว (ที่ใช้กันมากคือเพนเทนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อก่อนใช้ CFC ซึ่งเป็นสารทำลายชั้นโอโซน) ร้อยละ 5-10 พลาสติกที่เป็นของแข็งถูกทำให้เป็นโฟมโดยการใช้ความร้อน (มักเป็นไอน้ำ) พอลิสไตรีนอีกชนิดหนึ่งคือ Extruded polystyrene (XPS) มีชื่อทางการค้าที่แพร่หลายคือ Styrofoam เป็นชนิดที่มีการเติมอากาศไว้ในช่องว่างตามเนื้อโฟมทำให้มีค่าการนำความร้อนต่ำ ใช้ในงานก่อสร้างและใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในอาคาร

 

     วัสดุที่ทำจากพอลิสไตรีน
     * แก้วโฟมที่ใช้แล้วทิ้ง ที่ค้นพลาสติก จานหรือถาดพลาสติกใส่อาหาร
     * โฟมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่นบรรจุภัณฑ์กันกระแทกสำหรับใส่ขวดไวน์ ผลไม้ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
     * วัสดุช่วยพยุงให้ลอยน้ำ
     * แผ่นฉนวนกันความร้อน EPS Foamในอาคาร
     * อื่นๆ เช่น ไม้บรรทัด ไม้แขวนเสื้อ ม้วนวิดีโอ ตลับเทป เป็นต้น

Polystyrene Formation

Reference : https://th.wikipedia.org/wiki/พอลิสไตรีน