ตัวอย่างความหนาของฉนวนกันความร้อน " พอลิสไตรีนโฟม " กับฉนวนประเภทต่างๆ

BLOG

ตัวอย่างความหนาของฉนวนกันความร้อน " พอลิสไตรีนโฟม " กับฉนวนประเภทต่างๆ

ตัวอย่างความหนาของฉนวนกันความร้อน " พอลิสไตรีนโฟม " กับฉนวนกันความร้อนประเภทต่างๆ ณ ที่ค่าความเป็นฉนวนเท่ากันจะเห็นว่าฉนวนกันความร้อนพอลิสไตรีนโฟม (Polystyrene Foam) จะมีค่าการนำความร้อนเพียง 0.029 (k) W/mK ซึ่งมีค่าการนำความร้อนที่น้อยที่สุด ทำให้ฉนวนกันความร้อนพอลิไตรีนสามารถกันความร้อนจากภายนอก ช่วยรักษาอุณหภูมิความเย็นภายในห้องทำให้ลดการสูญเสียพลังงานของครื่องปรับอากาศ จึงส่งผลให้ช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างมากตัวอย่างความหนาของโพลีสไตรีนโฟมกับฉนวนประเภทต่างๆ ณ ที่ค่าความเป็นฉนวนเท่ากัน