https://wtg.co.th - ฉนวนกันความร้อน ได้อย่างไร?

LOGOWEBSITE

BLOG

แผ่นฉนวนกันความร้อน ได้อย่างไร ?

แผ่นฉนวนสำเร็จรูป กันความร้อน PIR Sandwich Panel

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนตลอดทั้งปี การเลือกใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ผนังโฟมกันความร้อน” ในอาคารก่อสร้างจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยกันความร้อนเข้ามาภายในอาคารแล้ว ยังช่วยประหยัดการใช้พลังงานในการรักษาความเย็นภายในอาคารได้เป็นอย่างดี

แผ่นฉนวนกันความร้อน คืออะไร ?

แผ่นฉนวนกันความร้อน หรือผนังโฟมกันความร้อน คือ วัสดุที่ใช้ในการชะลอการส่งผ่านความร้อนจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานและรักษาอุณหภูมิภายในให้เป็นไปตามที่คุณต้องการได้มากที่สุด โดยสามารถนำแผ่นฉนวนมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ฉนวนกันความร้อนผนังอาคาร แผ่นกันความร้อนใต้หลังคา แผ่นฝ้าเพดาน หรือจะนำมาทำเป็นประตูฉนวนกันความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมห้องเย็น หรือห้องไลน์ผลิต ก็สามารถใช้ฉนวนกันความร้อนได้ทั้งหมด

ลักษณะของแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ดี

แผ่นฉนวนมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีโครงสร้างหรือทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาและควบคุมอุณหภูมิ จึงควรเลือกใช้แผ่นฉนวนประเภทที่เหมาะสมกับการใช้งานของธุรกิจของคุณเอง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นแผ่นฉนวนประเภทใดล้วนมีจุดมุ่งหมายในการใช้งานเดียวกัน คือ การเก็บรักษาพลังงานไม่ให้ถ่ายเทออกไปหรือเข้ามาภายในบริเวณที่กำหนด ดังนั้นจึงควรเลือกแผ่นฉนวนที่มีลักษณะของแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ดี ซึ่งมีลักษณะดังนี้

  • มีค่าการนำความร้อน (k-Value) ต่ำ
  • มีค่าการต้านทานความร้อนสูง (R-Value) สูง
  • มีค่าการดูดซับน้ำ (Water Absorption) ต่ำ
  • มีความแข็งแรงสูงและน้ำหนักเบา
  • รับน้ำหนักและแรงกด (Compressive strength) ได้ดี
 
 

ทั้งนี้ถ้า ค่าสัมประสิทธิ์ของการนำความร้อน (ค่า k-Value) ยิ่งต่ำ
แสดงว่าเป็นฉนวนที่สามารถต้านทานความร้อนได้ดีกว่า

 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของการนำความร้อนของแผ่นฉนวนกันความร้อนชนิดต่างๆ

วัสดุ

ค่า k-Value (วัตต์/เมตร oC)

Polyisocyanurate (PIR) 0.021
Rockwool 0.034
พอลิสไตรีนโฟม (EPS) 0.027
พอลิยูรีเทนโฟม 0.023
ฉนวนใยแก้ว 0.035
ไม้อัด 0.123
แผ่นยิปซัม 0.191
กระเบื้องแผ่นเรียบ 0.28
 

ค่าสัมประสิทธิ์ของการนำความร้อน (Thermal Conductivity) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “ค่า K-Value” คือ ค่าที่แสดงความสามารถในการถ่ายเทความร้อน หรือค่าที่แสดงให้เห็นถึงค่าความร้อนที่ผ่านเข้าไปได้ในวัสดุนั้น ๆ ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการทำฉนวนกันความร้อนจะมีค่า K-Value ที่แตกต่างกัน โดยยิ่งหากมีค่า K-Value ต่ำเท่าไร ยิ่งแสดงว่าแผ่นฉนวนชนิดนั้น มีความสามารถในการต้านทานความร้อนได้ดีกว่านั่นเอง

Wall Tech ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นผนังฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel ประสบการณ์กว่า 25 ปี ยินดีให้คำปรึกษาด้านแผ่นผนังฉนวนกันความร้อน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel ชนิดต่างๆ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.