ฉนวนกันความร้อน ได้อย่างไร?

BLOG

ฉนวนกันความร้อน ได้อย่างไร?

แผ่นฉนวนสำเร็จรูป กันความร้อน PIR Sandwich Panel

ฉนวน คือ วัสดุที่ต้านทานหรือป้องกันมิให้พลังงานความร้อนส่งผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้สะดวก

ฉนวนกันความร้อน สามารถนำไปใช้งานเป็นฉนวนกันความร้อนผนังอาคาร หรือใช้เป็นแผ่นกันความร้อนใต้หลังคา แผ่นฝ้าเพดาน เป็นประตูฉนวนกันความร้อน สำหรับอุตสาหกรรมห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต

ฉนวนกันความร้อนที่ดี มีลักษณะดังนี้

  • มีค่าการนำความร้อน (k-Value) ต่ำ
  • มีค่าการต้านทานความร้อนสูง (R-Value) สูง
  • มีค่าการดูดซับน้ำ (Water Absorption) ต่ำ
  • มีความแข็งแรงสูงและน้ำหนักเบา
  • รับน้ำหนักและแรงกด (Compressive strength) ได้ดี
 
 

ทั้งนี้ถ้า ค่าสัมประสิทธิ์ของการนำความร้อน (ค่า k-Value) ยิ่งต่ำ
แสดงว่าเป็นฉนวนที่สามารถต้านทานความร้อนได้ดีกว่า

 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของการนำความร้อนของฉนวนกันความร้อนชนิดต่างๆ

วัสดุ

ค่า k-Value (วัตต์/เมตร oC)

Polyisocyanurate (PIR) 0.021
Rockwool 0.034
พอลิสไตรีนโฟม (EPS) 0.027
พอลิยูรีเทนโฟม 0.023
ฉนวนใยแก้ว 0.035
ไม้อัด 0.123
แผ่นยิปซัม 0.191
กระเบื้องแผ่นเรียบ 0.28
 

โดยฉนวนกันความร้อนได้ถูกนำมาเป็นไส้ฉนวนกลางของแผ่นฉนวนกันความร้อน ประกอบด้วยแผ่นเหล็ก 2 ด้าน และไส้ฉนวนตรงกลางประกอบติดกันด้วยการเพิ่มการยึดติด และเรียกแผ่นฉนวนแบบนี้ว่า Sandwich Panel

ฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel ชนิดต่างๆ