https://wtg.co.th - Extruded Polystyrene Foam หรือ XPS Foam คือ อะไร?

LOGOWEBSITE

BLOG

Extruded Polystyrene Foam : XPS Foam คือ อะไร?

Extruded Polystyrene หรือ XPS คือ Polystyrene Foam (PS Foam) ที่ผลิตโดยขวนการอัดรีดทำให้มีเซลล์ที่ละเอียด ซึ่งภายในมีอากาศผสมอยู่กับก๊าซฟลูออโรคาร์บอน (ปัจจุบันใช้ก๊าซประเภทอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์เรือนกระจก) ทำให้โฟม XPS มีสภาพในการนำความร้อนที่ต่ำกว่า Expandable Polystyrene (EPS)

อีกทั้งยังมีโครงสร้างและรูปร่างที่แข็งแรงคงที่มากกว่า ทำให้โฟม XPS สามารถทนต่อแรงกดทับและต้านทานไอน้ำได้เป็นอย่างดี แต่มีข้อเสียคือติดไฟได้และหากสัมผัสกับรังสียูวีในบรรยากาศจะมีการเสื่อมสภาพได้จึงควรมีวัสดุปิดผิวในการใช้งาน ปัจจุบันโฟม XPS ยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศจึงมีราคาค่อนข้างสูง นิยมนำมาใช้งานเป็นโฟมพื้นในอุตสาหกรรม ห้องเย็น ไลน์ผลิต