Check ก่อน Start เลือกแบบไหน? ระหว่าง ห้องเย็น กับ ห้องเย็นสำเร็จรูป

BLOG

Check ก่อน Start เลือกแบบไหน? ระหว่าง ห้องเย็น กับ ห้องเย็นสำเร็จรูป

เมื่อพูดถึงห้องเย็น ในธุรกิจหลายๆ ประเภทที่มีความจำเป็นต้องใช้ห้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อถนอมและรักษาคุณภาพของสินค้า วัตถุดิบ หรือ ผลผลิต เพื่อชะลอการเติบโตของแบคทีเรีย จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ชะลอการเสื่อมสภาพหรือเน่าเสียของอาหาร ลดอัตราการหายใจของผักและผลไม้  ให้คงความสดใหม่ไว้ได้นาน สำหรับการบริโภคหรือเตรียมจำหน่าย

ก่อนสร้างห้องเย็นทุกครั้ง ควรสำรวจปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ดังนี้

  • สถานที่ติดตั้ง ต้องสะดวกต่อการลำเลียงสินค้า
  • ปริมาณสินค้าที่จะเก็บ
  • อุณหภูมิห้องเย็นที่ต้องการ
  • ประเภทสินค้า

ห้องเย็นในปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • ห้องเย็น แบบฝังประกอบเร็ว หรือ ห้องเย็นอุตสาหกรรม (ประกอบติดตั้งหน้างาน)
  • ห้องเย็นสำเร็จรูป หรือ ห้องเย็นเคลื่อนที่

ผู้ประกอบการสามารถ Check ข้อมูล 11 ปัจจัย ก่อนมีห้องเย็นจากตารางด้านล่างนี้ เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป ได้อย่างถูกต้อง

ปัจจัย

ห้องเย็น แบบฝังประกอบเร็ว หรือ ห้องเย็นอุตสาหกรรม (ติดตั้งหน้างาน)

ห้องเย็นสำเร็จรูป หรือ ห้องเย็นเคลื่อนที่ (มือ 1)

1. สถานที่

ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ภายนอกอาคาร

2. ปริมาณสินค้า

2 ตัน ถึง 100 ตัน

2 ตัน ถึง 10 ตัน

3. อุณหภูมิ

+18 องศาเซลเซียส ถึง -60 องศาเซลเซียส

+18 องศาเซลเซียส ถึง -40 องศาเซลเซียส

4. งบประมาณเริ่มต้น

ประเมินราคาตามหน้างานจริง

ประมาณ 250,000 ถึง 500,000 บาท (ราคายังไม่รวม ค่า Vat 7% และค่าขนส่ง)

5. เคลื่อนย้าย

ไม่ได้

ได้

6. ขนาดห้องเย็น

ตามความต้องการของลูกค้า

ตามขนาดมาตรฐานที่กำหนดไว้

7. ประเภทฉนวนกันความร้อน

PIR Foam, PS Foam, PU Foam

PS Foam, PU Foam

8. การออกแบบ

มีการเขียนแบบตามสเปค

ไม่มีต้องเขียนแบบ

9. การติดตั้ง

ประกอบ/สร้างหน้างาน

ประกอบเสร็จจากโรงงาน ยกไปวางที่หน้างาน

10 ระยะเวลาในการผลิตเริ่มต้น

ประมาณ 10-15 วัน หรือตามสภาพหน้างาน

ประมาณ 30 วัน

11. ระยะเวลาลงทุน

ประมาณ 10-20 ปีขึ้นไป

ประมาณ 5-10 ปี

 

หวังว่าข้อมูลทั้ง 11 ข้อนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการนำไปประกอบการตัดสินใจ ก่อนทำการเลือกลงทุนสร้าง หรือซื้อห้องเย็น ให้ได้ตรงความต้องการมากที่สุด เพราะการสร้างห้องเย็น 1 ครั้ง ถือเป็นต้นทุนธุรกิจ จึงต้องเลือกให้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

ต่อไปจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของห้องเย็นทั้ง 2 ประเภทนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ห้องเย็น และ ห้องเย็นสำเร็จรูป มากยิ่งขึ้น

ทำความรู้จัก ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นอุตสาหกรรม คือ อะไร ?

Cold Storage Room 1

ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นอุตสาหกรรม คือ ห้องเย็นที่ประกอบติดตั้งโดยการแยกชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ ขนส่งไปที่หน้างาน (บริเวณที่ต้องการก่อสร้าง) และประกอบหรือสร้างขึ้นเป็นห้องเย็น ซึ่งมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถออกแบบและสร้างได้ตามความต้องการของลูกค้า ดูแลการออกแบบติดตั้งจนกระทั่งส่งมอบงาน โดยทีมวิศวกรและทีมช่างผู้ชำนาญงาน

ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับธุรกิจ SMEs (Small Medium Enterprises) ที่ต้องการขยายกิจการ หรือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ห้องเย็นรับฝากสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานยา เครื่องสำอาง เป็นต้น

ทำความรู้จัก ห้องเย็นสำเร็จรูป คือ อะไร ?

ห้องเย็นสำเร็จรูป หรือ ห้องเย็นเคลื่อนที่ คือ ห้องเย็นขนาดเล็ก ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงาน โดยการนำแผ่นฉนวนสำเร็จรูปประกอบขึ้นเป็นห้อง ติดตั้งประตู ม่าน ระบบไฟฟ้า และระบบทำความเย็น พร้อมใช้งานได้ทันที  มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความลึกของห้องเย็นสำเร็จรูปจะขึ้นอยู่กับความยาวของรถขนส่ง เพื่อสามารถเคลื่อนย้ายได้ การติดตั้งทำได้โดยใช้เครนยกขึ้นรถเฮียบ และยกไปวางไว้ที่หน้างาน ในพื้นที่ โล่งกว้าง หลังคาต้องสูง (ไม่ต่ำกว่า 2.6 ม.)

ห้องเย็นสำเร็จรูป เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เช่น SMEs (Small Medium Enterprises) หรือผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ (Start Up) ด้วยเหตุผลเหล่านี้

  • มีต้นทุนที่ไม่สูง
  • เคลื่อนย้ายสะดวก
  • หากไม่ได้ใช้งานแล้ว สามารถนำมาจำหน่ายเป็นห้องเย็นสำเร็จรูปมือ 2 ได้

 “ไม่ว่าจะเป็น ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป ปัจจัยที่สำคัญ คือ การควบคุมอุณหภูมิความเย็นให้คงที่ตามความต้องการ”

การเลือกใช้ผนังกันความร้อนสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง ในการสร้างห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป รวมถึงระบบการติดตั้งที่ได้มาตรฐานสากลจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ นอกจากทำให้ได้ห้องเย็นประสิทธิภาพเยี่ยม กันความร้อน กักเก็บความเย็นไม่รั่วไหลแล้ว ยังช่วยให้เครื่องทำความเย็นไม่ต้องทำงานหนัก Save ค่าไฟ และยืดอายุการใช้งานห้องเย็นให้ยาวนานยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นสร้างห้องเย็นด้วยผนังกันความร้อนสำเร็จรูป PIR Panel แทนผนังกันความร้อนสำเร็จรูปแบบเก่า PS Panel และ PU Panel เพราะผนังกันความร้อนสำเร็จรูปทั้ง 2 แบบนี้มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถกันไฟได้ สินค้าหรือวัตถุดิบที่เก็บภายในห้องเย็นมูลค่าสูง ราคาหลักล้าน หากเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมา เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจนแทบประเมินมูลค่าไม่ได้ หนำซ้ำอายุการใช้งานสั้น ต้องรื้อถอนเปลี่ยนบ่อยเพราะฉนวนเสื่อมไม่ได้คุณภาพ หลังจากการใช้งานได้เพียง 5 ปี

FIRE Performance

Wall Tech ได้ทุ่มเทคิดค้นและพัฒนาแผ่นฉนวนสำเร็จรูปคุณภาพสูง รุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech ทุกแผ่นผลิตจากเครื่องจักรและเคมีที่ยกแพลนท์มาจากประเทศ Germany เจ้าแรกเจ้าเดียวในไทย ที่มีระบบ Lock แผ่นฉนวน ZIP-LOCK System ทรงพลัง แข็งแรงขึ้น พัฒนาเพื่อปิดข้อเสียของแผ่นฉนวน PS Panel และ PU Panel มีค่า Index มากกว่า 350 กันไฟ ไร้ควันได้จริง มีค่าการนำความร้อน ( k-Value) ต่ำ กันความร้อนได้ดีที่สุด ใช้งานได้ยาวนานกว่า 20 ปี ตอบโจทย์การใช้งานทุกอุตสาหกรรม

FIWall i370 PIR Sandwich Panel

Wall Tech ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผ่นฉนวนสำเร็จรูปกันความร้อน พร้อมช่วยผู้ประกอบการทำกำไรจากการใช้ห้องเย็นที่ผลิตขึ้นจากแผ่นฉนวนที่มีคุณภาพสูง เพื่อการใช้งานที่ยาวนานและคุ้มค่าต่อการลงทุน สอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งห้องเย็นด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูปจาก Wall Tech ได้ที่นี่

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.