fbpx

LOGOWEBSITE

BLOG

5 สิ่งที่ควรรู้สำหรับการสร้างห้อง Clean Room ที่ได้มาตรฐาน

ห้องคลีนรูม หรือ ห้องปลอดเชื้อ ถือเป็นห้องที่มีความสำคัญอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม่มีการปนเปื้อน สะอาด ปลอดภัย โดยส่วนใหญ่ที่มีห้อง Clean Room จะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร ยา อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

5 สิ่งที่ควรรู้สำหรับการสร้างห้อง Clean Room ที่ได้มาตรฐาน

มารู้จักห้อง Clean Room

ห้อง Clean Room คือ ห้องที่มีการรักษาความสะอาดระดับสูง ป้องกันเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย สิ่งสกปรกต่าง ๆ เป็นห้องที่ปิดมิดชิด มีการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในทั้งอากาศ ความดัน ความชื้นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่ออนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อาจปนเปื้อนหรือ เป็นสิ่งที่ทำให้สินค้า ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายได้นั่นเอง

มารู้จักห้อง Clean Room

5 สิ่งที่ควรคำนึงในการสร้างห้อง Clean Room

การสร้างห้องปลอดเชื้อ หรือ ห้องคลีนรูม จะต้องมีการออกแบบเพื่อคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เนื่องจากเป็นห้องที่ต้องรักษาความสะอาดระดับสูง จึงจำเป็นต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญมาออกแบบ และสร้างห้อง Clean Room ขึ้นมาให้ตรงตามมาตรฐานข้อกำหนด และเหมาะกับประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ ก่อนจะสร้างควรต้องรู้อะไรบ้าง

1.คำนึงถึงพื้นที่ใช้งาน

ห้อง Clean Room คือ ห้องที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดตามรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ ได้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาจต้องมีห้องขนาดใหญ่เนื่องจากต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน หรือ บางรูปแบบอย่างการมีห้องเก็บเชื้อ เก็บตัวยาต่าง ๆ ก็อาจใช้ห้อง Clean Room มีขนาดเล็กลงมาตามความเหมาะสม

การสร้างห้องปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน

2.เลือกสร้างให้เหมาะสมกับประเภทห้อง

 • Industrial Clean Room
  เป็นห้อง Clean Room ที่ใช้งานสำหรับ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Microchip เคมี ผลิตสี และผลิตฟิล์ม เป็นต้น
 • Biological Clean Room
  เป็นห้อง Clean Room ที่มีการกำหนดค่าความดันภายในห้องให้สูงกว่าความดันห้องข้างเคียง เนื่องจากป้องกันสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไหลเข้ามาด้านในนั่นเอง ได้แก่ ห้องผ่าตัด ห้องปฏิบัติการด้านชีววิทยา หรือ อุตสาหกรรมการผลิตยา เป็นต้น
 • Biohazard Clean Room
  เป็นห้อง clean room ที่มีการกำหนดค่าความดันภายในห้องต่ำกว่าห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสารต่าง ๆ ไปยังภายนอกนั่นเอง อย่างห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารที่อาจเป็นอันตราย หรือเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

3.คำนึงถึงระดับความสะอาด

มาตรฐานของห้อง Clean Room นั้นก็มีหลากหลายระดับ เลือกได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

 • ระดับ 1 : ขนาดอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
 • ระดับ 10 : ขนาดอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
 • ระดับ 100 : ขนาดอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
 • ระดับ 1,000 : ขนาดอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
 • ระดับ 10,000 : ขนาดอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
 • ระดับ 100,000 : ขนาดอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

4.กำหนดรูปแบบความดันของห้อง

 • ห้องความดันบวก (Positive pressure) คือ การควบคุมค่าความดันในห้องให้สูงกว่าภายนอกห้อง เพื่อไม่ให้อากาศภายนอกที่อาจมีสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง หรือเชื้อโรค ไหลเข้ามาในห้อง
 • ห้องความดันลบ (Negative pressure) คือ การควบคุมค่าความดันในห้องให้ต่ำกว่าภายนอก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อากาศด้านใน เชื้อโรค ไวรัส สารเคมีภายในห้อง ไหลออกด้านนอกห้อง จะใช้กับห้องทดลองสารอันตราย ที่อาจไหลออกมาด้านนอกได้

5.การควบคุมปัจจัยต่างๆ ภายในห้อง

ห้อง Clean Room คือห้องที่จำเป็นต้องมีการควบคุมปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เพื่อให้ห้องปลอดเชื้อนั้นสะอาด กันสิ่งสกปรก และเชื้อโรคต่าง ๆ นั่นเอง เช่น ห้องที่ใช้เก็บยา ห้องแล็บที่ใช้ทำการทดลอง หรือเก็บตัวอย่างเชื้อต่าง ๆ ต้องมีการควบคุม อุณหภูมิ แสงสว่าง ความชื้น เป็นต้น แต่ละรูปแบบอุตสาหกรรมก็มีการกำหนดค่าปัจจัยต่าง ๆ แตกต่างกันด้วย

Wall Tech สร้างห้อง Clean Room ด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อนที่มีคุณภาพ

Wall Tech สร้างห้อง Clean Room ด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อนที่มีคุณภาพ

การสร้างห้อง Clean Room นั้นมีข้อควรรู้ก่อนที่จะสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณพื้นที่ขนาดห้อง ใช้งานจากรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรม การเลือกสร้างห้องปลอดเชื้อที่เหมาะกับการทำงาน ระดับความสะอาด ระดับความดันในห้องปลอดเชื้อ โดยในภาพรวมจะเน้นไปที่การควบคุมอุณหภูมิและอากาศภายในห้อง จึงต้องมีการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อนจาก Wall Tech ที่กันความร้อน ทนไฟ ป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อโรค ให้ห้องปลอดเชื้อนั้นสะอาดได้มาตรฐานสากล แผ่นฉนวนคลีนรูม Wall Tech จะช่วยรักษาอุณหภูมิ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดี Wall Tech รับให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบติดตั้งห้อง Clean Room ด้วยทีมงาน วิศวกรผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ได้มาตรฐานระดับสากล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.