fbpx

LOGOWEBSITE

NEWS

 

 

คุณสุทธิ เด่นวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ให้การต้อนรับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เดินเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้ออุตสาหกรรม 4.0 ให้มากยิ่งขึ้น