Wall Tech CSR โรงเรียนธรรมิกวิทยา

NEWS

 

Wall Tech จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน
 

วันที่ 5 มกราคม 2562 บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำแห่งวงการผลิต ออกแบบ และติดตั้งฉนวนกันความร้อนครบวงจร และเป็นผู้ผลิต PIR FIWall i370 PIR แท้ๆ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมสัมมนาท่องเที่ยว ประจำปี 2562 ณ หัวหิน จึงร่วมกันจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคม แวะเยี่ยมให้กำลังใจเด็กโรงเรียนธรรมิกวิทยา มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โรงเรียนเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน) จ.เพชรบุรี

 
 
Wall Tech CSR 2562
Wall Tech CSR 2562
 
 
Wall Tech CSR 2562
Wall Tech CSR 2562
 
 

โดยมีคุณสุทธิ เด่นวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมพนักงาน Wall Tech ร่วมกันจัดกิจกรรม และมอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ซึ่ง Wall Tech เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาที่ดี ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและพัฒนาศักยภาพของตนให้มีคุณภาพที่ดี สามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

 
Wall Tech CSR 2562
Wall Tech CSR 2562
 
Wall Tech CSR 2562
Wall Tech CSR 2562
 
Wall Tech CSR 2562
Wall Tech CSR 2562
 

Wall Tech จึงขอมอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่น้องๆ พร้อมส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมดีๆ สร้างความสุขแก่สังคม