ธรรมศาสตร์ ม.ดัง! บุก Wall Tech ศึกษาผนังฉนวนกันความร้อน PIR วัสดุล้ำ กันไฟ!!

NEWS

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เยี่ยมชมโรงงาน Wall Tech
 

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำอันดับ1 แห่งวงการผลิต ออกแบบ และติดตั้งฉนวนกันความร้อนครบวงจรของประเทศไทย ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรุต อำมาตย์โยธิน และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 ท่าน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Wall Tech ศึกษานวัตกรรมแผ่นผนังฉนวนกันความร้อน PIR กันไฟ

 
 
Wall Tech TU 900 1
Wall Tech TU 900 2
 
 
Wall Tech TU 900 1
Wall Tech TU 900 2
 
 

โดยได้รับการต้อนรับจากผู้เชี่ยวชาญของ Wall Tech ร่วมบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับวัสดุของแผ่นฉนวนกันความร้อนและการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ด้วยสุดยอดเครื่องจักร หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ยกแพลนท์การผลิตทั้งแพลนท์มาจากประเทศเยอรมนี เพื่อผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป FIWall i370 ทำให้ได้ PIR แท้ๆ (Polyisocyanurate foam) ที่มีค่าดัชนี (Index) การกันไฟสูงถึง 370 ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการกันไฟ ไร้ควัน ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้น เมื่อนำมาก่อสร้าง ห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต คลังสินค้า หรือห้องที่ต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ก็สามารถรักษาอุณหภูมิภายในห้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หลังจากการบรรยาย ทีมงาน Wall Tech นำนักศึกษาชมการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกันไฟของ PIR แท้ๆ FIWall i370 ของ Wall Tech และ PIR ปลอม ที่มีการใช้วัสดุในการผลิตที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากกระบวนการผลิตทำให้ได้ PIR ของปลอม ด้วยรูปลักษณ์สินค้าที่เหมือนกัน แต่วัสดุที่ใช้นั้นต่างกัน แผ่น PIR มีการลอกเลียนแบบปลอมเหมือนจนแยกไม่ออก ที่เรียกว่า PIR ปลอม คือ PU นั้นเอง ที่จะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบการนั้นเอง  

 
Wall Tech TU 900 1
Wall Tech TU 900 2
 

ในการเยี่ยมชมและร่วมศึกษาความรู้กับ Wall Tech ครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ได้เปิดการเรียนการสอนวิชา วิชา วด.231 พอลิเมอร์และการประยุกต์ จะเป็นแนวทางความรู้เรื่องสินค้าแผ่นผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป PIR ของ Wall Tech ภายใต้ชื่อ FIWall i370 เป็นวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ มีประสิทธิภาพการกันไฟดีเยี่ยม จะเป็นโอกาสที่ดีเพื่อประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการนำไปประยุกต์และพัฒนาในด้านการเรียนต่อไป

“Wall Tech ฉนวนที่ดีที่สุด เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืน”

สนใจติดตามข่าวสารของ Wall Tech ได้ที่ https://www.wtg.co.th