รองผู้ว่าฯ นครปฐมเยี่ยมชม บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี

NEWS

 

รองผู้ว่าฯเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการ ตามโครงการ "นายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดี ที่นครปฐม" 25 April 2014

รองผู้ว่าฯ นครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2557 

วันนี้ (25 เม.ย.57) นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2557 ณ บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โดยนายสุทธิ เด่นวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทผลิตและติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 254 คน เป็นชาย 184 คน หญิง 70 คน ลูกจ้างพิการ 4 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว

โดยบริษัทฯ มีสภาพการจ้างและสภาพการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในโรงงาน มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมาตรฐาน ผู้บริหารสถานประกอบกิจการมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นพัฒนาสถานประกอบกิจการควบ คู่ไปกับการดูแลผู้ใช้แรงงาน และเข้าร่วมโครงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำหรับความต้องการด้านแรงงาน บริษัทฯเคยใช้บริการจัดหาพนักงาน กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งตำแหน่งงานว่าง และบริษัทฯไม่มีประวัติการใช้แรงงานต่างด้าวกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

ในส่วนของการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งอยู่ระหว่างประสานการดำเนินงาน นอกจากนี้ด้านประกันสังคม มีการนำส่งเงินสมทบถูกต้องครบถ้วน โดยนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และชำระผ่านหน่วยบริการ การส่งข้อมูลด้วยแบบ/การแจ้งเข้า – ออกงาน เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมอีกด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5704250010246