รู้หรือไม่ !? โฟมเมื่อติด “ไฟ“ ความปลอดภัยแตกต่างกัน

WALL TECH KNOWLEDGE

 

Wall Tech Knowledge #รู้มากอยากแชร์

รู้หรือไม่ !? โฟมเมื่อติด “ไฟ“ ความปลอดภัยแตกต่างกัน

รู้หรือไม่ !? โฟมเมื่อติด “ไฟ“ ความปลอดภัยแตกต่างกัน
 
 
พฤติกรรมการติดไฟของฉนวนกันความร้อนแต่ละประเภท
ฉนวนกันความร้อน PS Foam
 
 
ฉนวนกันความร้อน PU Foam
ฉนวนกันความร้อน PIR Foam
 
 
ฉนวนกันความร้อน Rockwool
 
 
 

คลิกที่รูป เพื่อขยายใหญ่

 
 


ขอบคุณข้อมูลจาก

คุณสุธาสินี สงวนพานิช
วิศวกรเทคนิค