รายชื่อลูกค้าอุตสาหกรรมยาที่ใช้บริการออกแบบ ติดตั้ง แผ่นฉนวนกันความร้อน Wall Tech

REFERENCE PROFILE

รายชื่อลูกค้าอุตสาหกรรมยา

FITNE

FITNE

องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย

 

Greater Pharma

Pharmahof Product

Pharmahof Product

General Drugs House

General Drugs House

 
โปรโนวา แลบบอราทอรีส์

โปรโนวา แลบบอราทอรีส์

เวสโก ฟาร์มาซูติคอล

เวสโก ฟาร์มาซูติคอล

หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด

หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด

 
Nova Medicine

Nova Medicine

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แหลมทองการแพทย์ จำกัด

แหลมทองการแพทย์ จำกัด