ห้องสะอาด

ห้องสะอาด มีประโยชน์อย่างไร? ธุรกิจโรงงานคุณต้องใช้ห้องสะอาดหรือไม่ มาดูกัน

ห้องสะอาด หรือ ห้องคลีนรูม คือส่วนสำคัญอีกส่วนของธุรกิจโรงงานที่จำเป็นต้องรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ ห้องสะอาด ในการปฎิบัติงาน เช่น เภสัชกรรม เครื่องมือเกี่ยวกับการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อรักษาคุณภาพและความสะอาดให้กับสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน GMP, HACCP และ PIC/S

แต่ทั้งนี้ห้องสะอาดหรือคลีนรูมบางแห่งอาจมีคุณภาพต่ำ โดยต้นตอมาจากการใช้วัสดุในการก่อสร้างผิดประเภท หรือเลือกใช้วัสดุแผ่นฉนวนที่ไม่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้เกิดปัญหาฝุ่น ละออง หรือสิ่งปนเปื้อนระหว่างการผลิตภายในโรงงานขึ้นมา

ดังนั้น Clean Room จึงมีประโยชน์ต่อการผลิตสินค้าให้สะอาดได้คุณภาพ และโรงงานของคุณต้องใช้ห้องสะอาดหรือไม่ บทความนี้ Wall Tech จะมาพูดถึงประโยชน์ของห้องสะอาดและ แนะนำว่าโรงงานของคุณควรเลือกวัสดุสร้างคลีนรูมอย่างไรให้มีความยั่งยืนมากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์กับธุรกิจอุตสาหกรรมของคุณในระยะยาว

ห้องสะอาด คืออะไร?

ห้องสะอาด หรือรู้จักกันในชื่อ ห้องคลีนรูม คือห้องที่ออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ‘ลดการปนเปื้อน’ ให้กับขั้นตอนการผลิต, วิจัย, ดำเนินการต่าง ๆ ในโรงงาน ซึ่งจะมีมาตรฐานความสะอาดที่สูง ต้องควบคุมหลายปัจจัยอย่างเข้มงวดตามกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ เช่น

 • ฝุ่นละออง (สำคัญที่สุด)
 • อุณหภูมิ
 • ความชื้น ความดัน
 • ความเร็วลม
 • การระบายอากาศ

ธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่ต้องใช้ ห้องสะอาด

 • เวชภัณฑ์
  • ธุรกิจผลิตสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์, รถพยาบาล, รถยนต์ขนาดใหญ่
 • เภสัชกรรม
  • ธุรกิจผลิตยา ความคงตัวและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ยา, การปรุงยา, การประกอบยา
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • ธุรกิจผลิต ไมโครชิพ เซมิคอนดักเตอร์ ตัวกึ่งนำไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ชีววิทยา
  • ธุรกิจวิจัยโครงสร้าง การทำงาน การเจริญเติบโต ถิ่นกำเนิดของสิ่งมีชีวิต เพาะเชื้อแบคทีเรีย
 • แพคเกจจิ้ง
  • ธุรกิจการผลิตโดยใช้กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ ฯลฯ ประกอบเป็นภาชนะหุ้มห่อสินค้าให้มีความแข็งแรง สวยงาม สัดส่วนถูกต้อง ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
 • อุตสาหกรรมยานยนต์
  • ธุรกิจพ่นสีรถ, ยางรถ, Wrap รถยนต์, เคลือบสี
 • อุตสาหกรรมอาหาร
  • ธุรกิจประกอบอาหารทุกรูปแบบทั้งสดและแช่แข็ง ต้องใช้ร่วมกับการติดตั้งห้องเย็น
ห้องสะอาด

ห้องสะอาด ใช้งบเท่าไหร่?

ราคาของคลีนรูมแตกต่างกันออกไปตามระบบระบายอากาศภายในห้อง, การใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน ฯลฯ ซึ่งหากคุณต้องการสอบถามราคาของห้องสะอาด สามารถขอข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • ติดต่อ 083-540-7834, 081-668-6086
 • ส่วนสำนักงาน: 02-019-8000 Ext. 100 (จ.-ศ. เวลา 8.00 น. – 17.00 น.)
 • Fax: 02-019-8800
 • LINE ID: @walltechgroup
 • E-mail: csgroup@wtg.co.th

ห้องสะอาด แบ่งตามการใช้งานได้กี่ประเภท

การใช้งานสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทการใช้งาน ดังนี้

ห้องอุตสาหกรรมทั่วไป

ห้องอุตสาหกรรม หรือ Industrial Clean Room ใช้สำหรับการผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค เช่น ไมโครชิพ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฟิล์ม เลนส์แว่นตา ปัจจัยสำคัญที่ต้องควบคุมคืออนุภาคและสิ่งสกปรกที่อาจทำให้คุณภาพความสะอาดลดลง

ห้องวิจัยชีววิทยา

ห้องวิจัยชีวิทยา หรือ Biological Clean Room ใช้สำหรับการผลิตและวิจัยชีววิทยา ศึกษาสิ่งมีชีวิต เช่น เซลส์พืช-สัตว์, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปัจจัยสำคัญที่ต้องควบคุมคือปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นละออง จุลินทรีย์ในอากาศ อนุภาคละออง และไอระเหยของสารเคมีที่อาจปนเปื้อนทำให้ผลวิจัยผิดเพี้ยน

ห้องสะอาด

ห้องกักกันสารอันตราย 

ห้องกักกันสารอันตราย หรือ Biohazard Clean Room ใช้สำหรับการกักเก็บเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีอันตรายแก่สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ปัจจัยสำคัญที่ต้องควบคุมคือสภาพของห้องคลีนรูมที่ต้องสมบูรณ์เสมอ พร้อมกับกำหนดมาตรการใช้ห้องที่เคร่งครัด เช่น สวมใส่ยูนิฟอร์มที่กำหนด การปฏิบัติตามข้อควรระวังขณะอยู่ภายในห้อง เป็นต้น

หากใครต้องการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานความสะอาดและประเภทของห้องคลีนรูมให้ดียิ่งขึ้น สามารถอ่านได้เลยที่บทความนี้

>> Clean Room คืออะไร? รวมสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนสร้างในโรงงาน

การมี ห้องสะอาด ส่งผลประโยชน์อย่างไรกับสินค้า

การมีคลีนรูม นอกจากจะต้องรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่แล้ว ยังต้องเข้มงวดเรื่องความสะอาดเป็นอย่างมาก เพราะสินค้าที่ถูกผลิตในห้องดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีผลต่อร่างกายมนุษย์ เช่น อาหารเสริม ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ ต่างๆ หากไม่สะอาด  มีสิ่งปนเปื้อนตกลงไปในสินค้า ทำให้สินค้าไม่มีคุณภาพ เมื่อผู้บริโภคได้รับเข้าสู่ร่างกาย อาจส่งผลอันตรายต่อร่างกาย หรือร้ายแรงทำให้เสียชีวิตได้

ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพผ่านมาตรฐาน การเลือกใช้วัสดุเพื่อก่อสร้างห้องสะอาดจึงเป็นส่วนสำคัญ ด้วยการเลือกใช้ ‘แผ่นผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป’ ในการติดตั้งเพื่อส่งผลประโยชน์ต่อห้องให้สะอาด โดยสรุปได้ดังนี้

 • ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นกับสินค้า เพราะภายในห้องมีการติดตั้งแผ่นผนังฉนวนกันไฟที่ไม่ปล่อยอนุภาคเมื่อใช้งาน แต่ทั้งนี้ก็ต้องเลือกแผ่นผนังที่คุณภาพดี คงคุณภาพได้ตลอดการใช้งาน
 • ไม่ทำให้สินค้าปนเปื้อนแบคทีเรีย เนื่องจากภายในห้องจะมีการควบคุมความสะอาดอย่างเข้มงวด เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา อนุภาคอันตรายที่มองไม่เห็น
 • พัฒนาคุณภาพสินค้า เพราะห้องปลอดเชื้อจะช่วยให้สินค้าและงานวิจัยได้รับมาตรฐาน GMP HACCP และ PIC/S ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและอุตสาหกรรมของคุณอีกด้วย
Clean Room

ห้องสะอาด สร้างยังไงให้ได้การรับรองมาตรฐานธุรกิจโรงงาน GMP, HACCP และ PIC/S

การสร้าง Clean Room ให้ได้การรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP และ PIC/S สามารถทำได้ด้วยการ ‘ติดตั้งแผ่นผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป’ ที่มีคุณภาพ เนื่องจากแผ่นฉนวนกันความร้อนนอกจากจะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่แล้ว สีเหล็กต้องเป็น Food Grade ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ รองรับ GMP, HACCP  เป็นเหล็กเคลือบสีโดยการอบสีจากโรงงาน ไม่ทำให้เกิดอนุภาคฝุ่นละอองเมื่อใช้งาน เพราะหากคุณใช้ฝ้าวัสดุยิปซัมหรือแบบอื่น ๆ แต่ละวันจะเกิด อนุภาคที่มองไม่เห็น ที่อาจปนเปื้อนลงบนสินค้าและเป็นอันตรายกับพนักงานและผู้บริโภค

ซึ่งแผ่นฉนวนกันความร้อนที่เราแนะนำสำหรับธุรกิจโรงงานแบ่งได้เป็น 2 ส่วน นั่นคือสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปและโรงงานผลิตที่ต้องใช้ความร้อน ซึ่งเราขอแนะนำให้คุณเลือกดังนี้

FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech

FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech คือ PIR Sandwich Panel หรือแผ่นผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป กันไฟ แผ่นผนังฉนวนสำหรับสร้าง ห้องคลีนรูม และเป็นที่นิยมใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตขึ้นโดยมีมาตรฐานระดับโลกผ่านเครื่องจักรนำเข้าจากเยอรมนี เป็นแผ่นผนังฉนวนกันความร้อนที่ผู้ประกอบการทั่วประเทศไทยให้ความไว้วางใจ คุณสมบัติเด่นมีดังนี้

แผ่นฉนวนคลีนรูม
 • PIR Sandwich Panel แท้ ๆ กันความร้อนได้ดีเยี่ยม และสามารถป้องกันอัคคีภัยได้ มีค่าการกันไฟ (Index) สูงถึง 370 สูงที่สุดในประเทศไทย
 • ควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอน ให้ความแม่นยำ 99.99%
 • สีเหล็กเป็น Food Grade ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทำให้โรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP, HACCP และ PIC/S
 • ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่ทิ้งช่องว่างระหว่างแผ่น ด้วยระบบ ZIP-LOCK ฉนวนชนฉนวน

Rockwool WALLROC

ผนังฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC คือผนังฉนวนกันไฟรุ่นพิเศษ ที่นิยมใช้กับโรงงานผลิตที่ต้องใช้ความร้อน โดย WALLROC ผลิตขึ้นจากการร่วมมือพัฒนาเส้นใยสูตรพิเศษกับบริษัทผู้ผลิตเส้นใยหิน Rockwool ชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นผนังฉนวนกันไฟ Rockwool Sandwich Panel ลิขสิทธิ์ของทางบริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด แต่เพียงผู้เดียว คุณสมบัติเด่นมีดังนี้

WALLROC
 • ทนไฟได้สูงสุด 1,100 องศาเซลเซียสต่อเนื่องมากกว่า 4 ชั่วโมง
 • เส้นใยสูตรพิเศษแข็งแรงทนทาน รับแรงกดและน้ำหนักได้กว่าแผ่นกันไฟ Rockwool รุ่นปกติ
 • ค่าดูดซับน้ำต่ำกว่า 0.2% ต่ำที่สุดในประเทศไทย ใช้งานได้นานโดยไม่เกิดการควบแน่น
 • สีเคลือบเหล็ก เป็น Food grade รองรับอุตสาหกรรมอาหารและยา 
 • เมื่อนำไปติดตั้งและใช้งานภายในโรงงาน ทำให้โรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP, และ HACCP  และ PIC/S

Wall Tech ผู้นำอันดับ 1 ในไทยรับสร้าง ห้องสะอาด พาให้ธุรกิจโรงงานของคุณได้รับมาตรฐาน GMP, HACCP และ PIC/S

หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการสร้างคลีนรูม Wall Tech ขอเป็นตัวแทนดูแลให้กับคุณ รับรองได้ว่า คลีนรูมโรงงานของคุณจะได้คุณภาพและมาตรฐาน ยกระดับทุกการผลิตและงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ติดต่อกับเราเพื่อสร้าง ห้องสะอาด เลยตอนนี้

 • ติดต่อ 083-540-7834, 081-668-6086
 • ส่วนสำนักงาน: 02-019-8000 Ext. 100 (จ.-ศ. เวลา 8.00 น. – 17.00 น.)
 • Fax: 02-019-8800
 • LINE ID: @walltechgroup
 • E-mail: csgroup@wtg.co.th

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?