ห้องปลอดเชื้อ

ห้องปลอดเชื้อ คืออะไร? ห้องควบคุมความสะอาดผลิตภัณฑ์โรงงานให้เป็นมาตรฐาน

ห้องปลอดเชื้อ หรือห้องคลีนรูม ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความสำคัญสำหรับการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมและด้านการแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตได้ขยายตัวมากขึ้น ทั้งโรงงานผลิตยา, โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์, โรงพยาบาล, โรงงานผลิตอาหาร ฯลฯ ทำให้การพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมใหม่ ๆ กลายเป็นขั้นตอนสำคัญอันดับแรก ๆ หากคุณต้องการมีผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดี และปลอดภัยต่อผู้บริโภค จนสามารถมัดใจลูกค้าได้

ซึ่งกระบวนการปฎิบัติการ การผลิต การวิจัยผลิตภัณฑ์ ต้องควบคุมความสะอาดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัส ฝุ่นละออง หรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ล้วนต้องผ่านจาก ห้องปลอดเชื้อ ทั้งสิ้น เพื่อควบคุมอัตราการเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หากคุณเป็นเจ้าของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและด้านการแพทย์ดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างมากต้องควบคุมความสะอาด ทั้งปริมาณอนุภาค ฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ภายในห้อง

โดยบทความนี้ Wall Tech จะพาคุณมารู้จัก ห้องปลอดเชื้อ ให้ดีกว่าเดิม เป็นคู่มือที่ช่วยยกระดับโรงงานของคุณได้แน่นอน จะมีอะไรที่คุณต้องรู้บ้าง มาดูกันเลย

ห้องปลอดเชื้อ คืออะไร

ห้องปลอดเชื้อ คือพื้นที่ควบคุมความสะอาดอย่างเข้มงวด สำหรับเพื่อใช้กับห้องปฎิบัติการ ที่เกี่ยวกับ เชื้อโรคไวรัสหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการวิจัยและผลิตควบคุมความสะอาดให้ตรงตามมาตรฐาน หรือที่เรียกว่า ‘Clean Room Class’ ซึ่งมาตรฐานนี้แบ่งออกได้เป็นหลายระดับ (ซึ่งจะอธิบายในส่วนถัดไป) โดยปัจจัยความสะอาดที่คลีนรูมจะต้องให้ความสำคัญนั้นมีอยู่หลายองค์ประกอบ หากขาดส่วนใดไปก็อาจทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้อยลง หรืองานวิจัยอาจเกิดผลลัพธ์คลาดเคลื่อนได้

ห้องปลอดเชื้อ

ปัจจัยความสะอาดที่ ห้องปลอดเชื้อ โรงงานต้องควบคุมมีดังนี้

 1. อุณหภูมิ

ภายในห้องต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้มีความเสถียร และกำหนดระดับอุณหภูมิให้ถูกต้อง ตามลักษณะงานและกระบวนการผลิตอยู่เสมอ เพื่อคงคุณภาพของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์บางตัวที่ไวต่ออุณหภูมิ ทั้งความเย็น-ร้อน เช่น ผลิตภัณฑ์บางชนิดสามารถดูดซับความชื้นได้ง่าย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นั้นเปลี่ยนแปลงไป เมื่อผลิตออกมาจะไม่มีประสิทธิภาพ

 1. ฝุ่นละออง

ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพด้อยลงได้ เป็นอนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ การควบคุมฝุ่นละอองของห้องคลีนรูมก็จะมีมาตรฐานต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับมาตรฐานความสะอาดของคลีนรูมที่ได้กำหนดไว้ ว่าห้องหรือพื้นที่นั้นต้องรัดกุมความสะอาดมากน้อยแค่ไหน เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนหรือฝุ่นที่ตกลงไปในผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์

 1. ความชื้น

ความชื้นที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อจุลินทรีย์ เชื้อโรคที่จะเจริญเติบโตขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ และห้องไม่สะอาด ทำให้เกิดเชื้อราหรือแบคทีเรียที่ไม่พึงประสงค์ กระทบกับสภาพแวดล้อมโดยรวมภายในห้อง เช่น คุณภาพของแผ่นฉนวนคลีนรูม, การปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์และงานวิจัย ฯลฯ

 1. ความดัน

ความดัน ต้องรักษาความดันในห้องให้สูงกว่าภายนอก เป็นปัจจัยที่ช่วยลดอัตราการเกิดอนุภาค ฝุ่นละออง แก่ห้องปลอดเชื้อ เนื่องจากความดันที่แตกต่างภายในห้องและนอกห้องจะช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นละออง แบคทีเรีย ยีสต์ รา สปอร์ เข้ามาได้ 

ห้องคลีนรูม ราคา เท่าไหร่?

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการทราบราคาของห้องคลีนรูม หรือ สร้างห้องปลอดเชื้อ วิธีที่สะดวกและได้คำตอบรวดเร็วที่สุดคือการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านคลีนรูม ซึ่งสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังนี้

 • ติดต่อ 083-540-7834, 081-668-6086
 • ส่วนสำนักงาน: 02-019-8000 Ext. 100 (จ.-ศ. เวลา 8.00 น. – 17.00 น.)
 • Fax: 02-019-8800
 • LINE ID: @walltechgroup
 • E-mail: csgroup@wtg.co.th

ห้องปลอดเชื้อ มีกี่ Clean Room Class

ห้องคลีนรูมในปัจจุบันนั้นต้องมีการควบคุมมาตรฐาน ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ตามมาตรฐานเกรดความสะอาด ISO9 ที่มีรายละเอียดดังนี้

Clean Room Class 100

เป็นห้องที่ควบคุมไม่ให้มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต (มาตรฐาน ISO5) ต้องมีค่า ACH (Air Change per Hour) หรือจำนวนรอบของการไหลเวียนอากาศอยู่ที่ประมาณ 240-360 ครั้งต่อชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง และการออกแบบตามการใช้งานของห้องนั้นๆ

Class 100 เป็นระดับมาตรฐานความสะอาดที่ดีที่สุด ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในขั้นตอนการผลิตที่ละเอียด อนุภาคมีผลกับคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี, ชิพคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือทางการแพทย์

Clean Room Class 1000

เป็นห้องที่ควบคุมความสะอาดไม่ให้มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต (มาตรฐาน ISO6) ต้องมีค่า ACH (Air Change per Hour) หรือจำนวนรอบของการไหลเวียนอากาศอยู่ที่ประมาณ 90-180 ครั้งต่อชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง และการออกแบบตามการใช้งานของห้องนั้นๆ

Class 1000 เป็นระดับมาตรฐานความสะอาดที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตยาและการปรุงอาหาร รวมถึงผลิตตัวนำไฟฟ้า (Semiconductor) และแล็ปสำหรับเพาะเซลล์สัตว์

ห้องปลอดเชื้อ

Clean Room Class 10000

เป็นห้องที่ควบคุมความสะอาดไม่ให้มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต (มาตรฐาน ISO7) ต้องมีค่า ACH (Air Change per Hour) หรือจำนวนรอบของการไหลเวียนอากาศอยู่ที่ประมาณ 30-60 ครั้งต่อชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง และการออกแบบตามการใช้งานของห้องนั้นๆ

Class 10000 เป็นระดับมาตรฐานความสะอาดที่ใช้ในขั้นตอนการประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า, Packaging และผลิตยา รวมถึงนำไปใช้วิจัยยีนสิ่งมีชีวิตได้เช่นเดียวกัน

Clean Room Class 100000

เป็นห้องที่ควบคุมความสะอาดไม่ให้มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า เกิน 100,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต (มาตรฐาน ISO8) ต้องมีค่า ACH (Air Change per Hour) หรือจำนวนรอบของการไหลเวียนอากาศอยู่ที่ประมาณ 15-25 ครั้งต่อชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง และการออกแบบตามการใช้งานของห้องนั้นๆ

Class 100000 เป็นระดับมาตรฐานความสะอาดที่มักจะนำไปใช้สร้างเป็นห้องเข้า-ออก (Ante-room) ที่มีความดันเป็นบวก ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค แบคทีเรีย อนุภาคต่าง ๆ ขณะพนักงานผ่านเข้า-ออกแต่ละบริเวณที่ต้องควบคุมความสะอาดเข้มงวด

สร้าง ห้องปลอดเชื้อ คุณภาพดี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

เลือกแผ่นฉนวนคลีนรูมให้ถูกประเภท

ปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ เพื่อให้ได้ห้องคุณภาพดีนั่นคือ ‘แผ่นผนังฉนวนกันความร้อน’ หรือแผ่นฉนวนคลีนรูม เพราะผู้ประกอบการหลายท่านอาจยังไม่ทราบ ว่าภายในห้องคลีนรูมคุณต้องติดตั้งฝ้าเพดานและผนังด้วยวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดอนุภาคฝุ่นละออง ไม่สะสมความชื้นเมื่อใช้งาน รวมถึงเหล็กที่นำมาประกบแผ่นฉนวนต้องได้มาตรฐาน ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน

ซึ่งตัวอย่างรุ่นของแผ่นผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป ที่นิยมนำไปเป็นวัสดุแผ่นฉนวนคลีนรูมในการก่อสร้างก็คือ FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานที่ควรมี เช่น

แผ่นฉนวน
 • สีเคลือบเหล็ก Food Grade และป้องกันแบคทีเรีย ไม่สะสมเชื้อโรค Anti-Bacterial ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารและยา
 • ไม่ทำให้เกิดอนุภาคฝุ่นละออง ไม่สะสมความชื้น ใช้งานได้นานมากกว่า 20 ปี
 • เมื่อนำไปสร้างเป็นคลีนรูม ทำให้โรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP, HACCP และ PIC/S
 • ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ล็อคแน่นสนิทไม่ทิ้งช่องว่างระหว่างแผ่น ด้วยระบบ ZIP-LOCK ฉนวนชนฉนวน เป็น PIR Sandwich Panel แท้ ๆ
 • กันความร้อนได้ดีเยี่ยม สามารถป้องกันอัคคีภัยด้วยค่าการกันไฟ (Index) สูงถึง 370 สูงที่สุดในประเทศไทย

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของแผ่นผนังฉนวนกันความร้อนรุ่น FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ได้ที่บทความนี้

>> แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel

พิจารณาผู้ก่อสร้างที่มีประสบการณ์

การสร้างห้องคลีนรูมที่สมบูรณ์แบบต้องผ่านการติดตั้งโดยวิศวกรที่เชี่ยวชาญ เพราะหากคุณเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไม่มีศักยภาพ Clean Room ของโรงงานอาจมีประสิทธิภาพที่ไม่เต็มที่ ไม่สามารถควบคุมปัจจัยความสะอาดที่ห้องควรมี จนทำให้สินค้าเสียหาย ซึ่งส่งผลโดยตรงกับภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมโรงงานของคุณ

เลือกบริษัทที่รับสร้าง รับติดตั้ง ห้องปลอดเชื้อ ครบวงจร จบที่เดียว

ถ้าคุณสามารถเลือกผู้ก่อสร้างที่มีบริการครบวงจร การจัดการและควบคุมคุณภาพจะสามารถทำได้ง่าย เริ่มตั้งแต่การผลิตแผ่นผนังฉนวนกันความร้อน การจัดส่ง การก่อสร้าง รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

คำนึงถึงความยั่งยืนมากกว่าการเลือกประหยัดระยะสั้น

ผู้ประกอบการ รับสร้างห้องคลีนรูม บางรายอาจเน้นการสร้างคลีนรูมโดยอิงจาก ‘งบประมาณ’ ที่ต่ำเป็นหลัก ซึ่งถ้ามองในระยะยาวแล้วอาจไม่ใช่แผนการที่ยั่งยืนเท่าที่ควร เนื่องจากยิ่งงบประมาณต่ำ วัสดุที่ใช้สร้างห้องก็จะยิ่งด้อยคุณภาพ ทำให้กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อาจป้องกันอุบัติเหตุได้ไม่ดีเท่าที่ควรจนเกิดความเสียหายมหาศาล ดังนั้นการเลือกวัสดุสร้างห้องที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้การดำเนินธุรกิจยั่งยืนได้ในระยะยาว

clean room

สร้าง ห้องปลอดเชื้อ ต้องเลือก Wall Tech ผู้ให้บริการครบวงจร ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เสริมความยั่งยืนให้ธุรกิจของคุณ

สร้างห้องปลอดเชื้อคุณภาพสูงกับ Wall Tech ได้แล้ววันนี้ ด้วยบริการ รับสร้างห้องคลีนรูม ครบวงจร ใส่ใจทุกขั้นตอนด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยที่จะพาธุรกิจโรงงานของคุณให้ได้มาตรฐานครบครันและเสริมความยั่งยืนให้คุณดำเนินธุรกิจได้ราบรื่นมากที่สุด ติดต่อกับเราได้เลยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • ติดต่อ 083-540-7834, 081-668-6086
 • ส่วนสำนักงาน: 02-019-8000 Ext. 100 (จ.-ศ. เวลา 8.00 น. – 17.00 น.)
 • Fax: 02-019-8800
 • LINE ID: @walltechgroup
 • E-mail: csgroup@wtg.co.th

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?