ฉนวนกันความร้อนผนัง

สร้างธุรกิจการเกษตรด้วย
ฉนวนกันความร้อนผนัง Wall Tech ดียังไง?

ฉนวนกันความร้อนผนัง

ฉนวนกันความร้อนผนัง Wall Tech เป็นวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อย ๆ เพราะติดตั้งง่าย สร้างไว และรวดเร็วต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการหลาย ๆ อุตสาหกรรม ที่สำคัญยังสามารถควบคุมอุณหภูมิตามการใช้งานของพื้นที่นั้น ๆ ได้ และพาให้โรงงานของทุกท่านผ่านมาตรฐานการรับรอง GMP, HACCP และ PIC/s

รวมไปถึง อีกหนึ่งเป้าหมายอย่างการนำมาสร้าง ‘ธุรกิจการเกษตร’ เพราะปี 2566 นับว่าเป็น ‘ปีแห่งเทคโนโลยีเกษตรไทย’ ด้วยการที่ได้ก้าวมาเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรใหญ่อันดับที่ 13 ของโลก ซึ่งจากนี้ภาครัฐก็จะเร่งนโยบายการพัฒนาและเทคโนโลยีการเกษตรให้แพร่หลายในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย

จากสถิติดังกล่าว แน่นอนว่าจะทำให้อุตสาหกรรมเกษตรเกิดการแข่งขันสูงขึ้น การสร้างความแตกต่างจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งหนึ่งในนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยเหลือได้นั่นคือ ฉนวนกันความร้อนผนัง Wall Tech หรือแผ่นฉนวนสำเร็จรูป เพื่อการสร้างธุรกิจการเกษตรที่มีความก้าวหน้า หากคุณอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนผนังห้อง Wall Tech จะมาบอกให้กับคุณในบทความนี้

ฉนวนกันความร้อนผนัง Wall Tech คืออะไร

ฉนวนกันความร้อนผนัง Wall Tech หรืออีกชื่อที่เรียกติดปากว่า Sandwich Panel คือแผ่นฉนวนสำเร็จรูปที่ประกอบด้วยแผ่นเหล็ก 2 ด้าน และมีตรงกลางเป็นฉนวนกันความร้อนที่ช่วยทำให้ความร้อนไม่ส่งไปอีกด้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วฉนวนตรงกลางมักจะผลิตขึ้นจากโฟมที่มีคุณสมบัติควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปติดตั้งเป็นแผ่นผนังกันความร้อนได้ทั้งหลังคาและผนังภายนอก-ภายในโรงงาน นับว่าเป็นแผ่นผนังฉนวนที่เรียกว่ามีความอเนกประสงค์ในการนำไปใช้งานมาก ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรอีกด้วย

ฉนวนกันความร้อนผนัง Wall Tech ดียังไง? ช่วยพัฒนาธุรกิจการเกษตรได้อย่างไร?

 1. ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในโรงงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อความต้องการในการใช้งานได้อยู่เสมอ
 2. ช่วยควบคุมอากาศที่ไหลเวียนภายในห้องได้ตามต้องการ
 3. ช่วยควบคุมความชื้นได้ตามต้องการ ป้องกันการเกิดเชื้อราบนพืช
 4. ช่วยป้องกันสภาพอากาศจากภายนอกได้ที่มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ลม ฝน แสงแดด
 5. ช่วยให้สภาพแวดล้อมของการปลูกพืชการเกษตร ผ่านมาตรฐาน GMP, HACCP
 6. ช่วยป้องกันแมลง ศัตรูพืชที่จะเข้ามากัดกินผลผลิตจนเสียหาย
 7. ช่วยควบคุมความแสงสว่างได้ตามความต้องการ เพื่อการเจริญเติบโตของพืช
 8. ช่วยให้พื้นที่สำหรับการใช้เพาะปลูกมีประสิทธิภาพใช้งานได้นานอย่างยั่งยืน
โรงเพาะผัก

ฉนวนกันความร้อนผนัง ทั่วไปตามท้องตลาดสำหรับธุรกิจการเกษตรมีกี่แบบ

ฉนวนกันความร้อนผนังห้อง หรือผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป ตรงกลางเป็นเนื้อโฟม สำหรับธุรกิจการเกษตรมีทั้งหมด 2 รูปแบบดังนี้

ฉนวนกันความร้อนผนัง EPS ทั่วไป

EPS เป็นแผ่นผนังฉนวนกันความร้อนที่เรียกติดปากกันว่า ผนังโฟมขาว คุณสมบัติดังนี้

 • ราคาถูก
 • น้ำหนักเบา
 • กันความร้อนได้ดี
 • ค่าความเป็นฉนวนปานกลาง-สูง
 • กักเก็บอุณหภูมิได้

ข้อจำกัดของ EPS

 • อายุการใช้งานสั้น ต้องเปลี่ยนบ่อย มีการสะสมความชื้นและการการควบแน่นของน้ำ (Condensed) เข้าสู่แผ่นผนังฉนวน เพราะภายในอุตสาหกรรมการเกษตรมักมีความชื้นสูง จะส่งผลที่พืช อาจเกิดเชื้อราได้ง่าย
 • สีเหล็กไม่เป็น Food Grade อาจมีสิ่งตกค้างที่ก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้บริโภค
 • ระบบล๊อครอยต่อผนังไม่สนิท ความเย็นรัวไหลอุณหภูมิห้องไม่คงที่ เสียค่าไฟสูง
 • ติดไฟง่าย เมื่อเกิดอัคคีภัย EPS ไม่สามารถกันไฟได้ เกิดเป็นหยดไฟจากการละลายของโฟมและการลามไฟตามมา

ซึ่งหากเป็นธุรกิจของคุณเก็บผลผลิตที่ติดไฟ ไฟจะลามได้ง่ายแล้ว ยังสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย ฉนวนกันความร้อนผนัง EPS อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ก็ชดเชยมาด้วยการที่มีราคาถูกเท่านั้น

ฉนวนกันความร้อนผนัง PIR ทั่วไป

PIR Panel เป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูป หรือแผ่นฉนวนกันความร้อน ที่เรียกกันอีกอย่างว่า ผนังโฟมเหลือง คุณสมบัติดังนี้

 • กันความร้อนได้ดีกว่า EPS
 • มีน้ำหนัก หนักกว่า EPS
 • ราคาสูงกว่า EPS
 • กักเก็บอุณหภูมิได้
 • กันความชื้นได้
 • กันไฟได้
แผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ข้อจำกัดของ PIR คือคุณต้องอาศัยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ การผลิตแผ่นผนังฉนวน PIR โดยตรง เพราะ PIR เป็นโฟมชนิดพิเศษ มีหน้าตาคล้าย PU ดังนั้นปัจจุบันจะมี PIR แท้ ๆ และ PIR ปลอม คุณจึงจำเป็นต้องศึกษาและเลือกผู้ผลิตแผ่นผนังฉนวนกันความร้อน PIR ให้ดี ซึ่งควรเลือกด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ เพื่อให้คุณสามารถทำธุรกิจการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งมอบผลผลิตได้ตรงกับความต้องการผู้บริโภค

 1. เป็นแผ่นผนังฉนวนกันความร้อน PIR แท้ ๆ หรือไม่ (ต้องผลิตจากเครื่องจักรเฉพาะทาง ถูกควบคุมอย่างแม่นยำ และใช้สารเคมีเฉพาะ 5 ชนิด เพื่อให้เนื้อโฟมที่ออกมามีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้ดีเยี่ยม และกันไฟ ไร้ควัน ได้สูงที่สุด)
 2. ประสบการณ์การควบคุมการผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อน PIR แท้ ๆ  (เครื่องผลิต PIR แท้ ๆ ต้องอาศัยประสบการณ์วิศวกรที่มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต
 3. มีค่าการกันไฟมากกว่า 350 หรือไม่ (ยิ่งมีค่า Index หรือค่าการกันไฟที่สูง  ยิ่งกันไฟได้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น)
 4. วิศวกรมีประสบการณ์การติดตั้งที่เชี่ยวชาญหรือไม่ (มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีขึ้นไป)

แนะนำ ฉนวนกันความร้อนผนัง Wall Tech รุ่นที่เหมาะสำหรับธุรกิจการเกษตร

เมื่อรู้ถึงแผ่นฉนวน กันความร้อน ที่ใช้ได้กับธุรกิจเกษตรแล้ว ส่วนนี้จะเป็นการแนะนำแผ่นฉนวนกันความร้อน ‘รุ่น’ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจการเกษตร สามารถสั่งซื้อเพื่อนำไปใช้ได้เลย

ฉนวนกันความร้อนผนัง Wall Tech ชนิดโฟมขาว EPS รุ่น Food Grade

EPS รุ่น Food Grade หรือ EPS Foam เป็นแผ่นผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป เกรดไม่ลามไฟจาก Wall Tech มีคุณสมบัติการกันความร้อนได้ดี  มีน้ำหนักที่เบา สามารถนำไปเป็นประตู ผนัง ฝ้าของโกดังและคลังสินค้า และโรงงานสำหรับธุรกิจทางการเกษตรได้ตามต้องการของผู้ประกอบการ คุณสมบัติเด่นดังนี้

 • เนื้อฉนวนเป็น F-Grade ชนิดไม่ลามไฟ เพราะผลิตจากเม็ด PS From สดใหม่เท่านั้น ไม่ใช่ เม็ดจากการรีไซเคิล
 • สีเหล็กเป็น Food Grade รองรับมาตรฐาน GMP, HACCP และ PIC/S
 • สามารถกันความร้อน ป้องกันความชื้น ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
 • มีระบบการติดตั้ง Z-Lock ฉนวนชนฉนวน รักษาอุณหภูมิได้ดีเยี่ยม
 • แข็งแรงรับแรงกด (Compressive Strength) ได้ดี
 • ไร้สาร CFCs เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ราคาถูกกว่า PIR Panel
ผนังโฟมห้องเย็น

ฉนวนกันความร้อนผนัง Wall Tech รุ่น FIWall i370 PIR แท้ ๆ กันไฟ ไร้ควัน โฟมชนิดพิเศษ

FIWall i370 PIR แท้ ๆ กันไฟ ไร้ควัน by Wall Tech เป็นแผ่นผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป เนื้อโฟมชนิดพิเศษ สามารถกันความร้อน และกันไฟได้ดีเยี่ยม มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าทั้ง EPS และ PIR รุ่นทั่วไปในตลาด ด้วยคุณสมบัติใช้งานได้ยาวนานกว่า 20 ปี สามารถนำไปใช้สร้างเป็นประตู ผนัง ฝ้าของโกดังและคลังสินค้าได้อย่างอเนกประสงค์ คุณสมบัติเพิ่มเติมมีดังนี้

 • แผ่นผนังฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูง รักษาอุณหภูมิได้ตามต้องการอย่างแม่นยำ
 • สีเหล็กเป็น Food Grade ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ พร้อมพาให้ธุรกิจเกษตรได้รับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP และ PIC/S
 • ไม่ทำให้เกิดอนุภาคฝุ่นละออง ไม่สะสมความชื้น ใช้ทำธุรกิจเกษตรได้นานนับ 20 ปี
 • มีค่าการดูดซับน้ำต่ำ (Low Water Absorption) น้อยกว่าผนังฉนวนทั่วไป
 • ระบบ ZIP-LOCK ล็อครอยต่อแผ่นแน่นสนิท รักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้คงที่ ประหยัดค่าไฟ
 • สามารถป้องกันไฟได้ ไม่ลามไฟ ช่วยป้องกันความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หากเกิดเพลิงไหม้
 • ค่าการกันไฟ (Index) สูงถึง 370 โดยสูงที่สุดในประเทศไทย
 • ผ่านมาตรฐานการกันไฟระดับโลก FM Approvals Class: 4880, 4881
 • ผ่านมาตรฐานการทนไฟ British Standards
 • ติดตั้งง่าย รวดเร็ว เหมาะแก่ผู้ประกอบที่ต้องการสร้างโรงงานและต้องการผลกำไรที่รวดเร็วขึ้น
 • ผลิตโดยใช้ N-Pentane สารที่ทำให้เกิดการฟูตัวของเนื้อโฟมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ราคาสูงกว่า EPS เล็กน้อย แต่แลกมากับคุณภาพและความยั่งยืน คุ้มค่ากับธุรกิจของคุณมากกว่า
แผ่นฉนวน

สั่งซื้อ ฉนวนกันความร้อนผนัง จาก Wall Tech เพื่อสร้างโรงงานเพื่อเริ่มต้นธุรกิจเกษตรของคุณได้แล้ววันนี้

ทั้งแผ่นผนังฉนวนกันความร้อน EPS หรือ PIR FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech รับรองได้ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่ทำให้คุณเริ่มต้นธุรกิจการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานครบครัน ทั้ง GMP, HACCP และ PIC/S เพื่อส่งมอบผลิตผลที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค

โอกาสสร้างธุรกิจการเกษตรของคุณเริ่มแล้ว! ติดต่อสอบถามราคา และสั่งซื้อแผ่นผนังฉนวนกันความร้อนกับ Wall Tech ได้เลยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?