wtg 2

Q&A เกี่ยวกับแผ่นฉนวนกันความร้อน

ในการตัดสินใจสร้างโรงงานสักแห่งหนึ่ง สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาดคือการเลือกวัสดุที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อการทำงานทั้งของพนักงานและเครื่องจักรภายในโรงงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่เข้ามาช่วยลดความร้อนภายในโรงงานอย่าง “แผ่นฉนวนกันความร้อน” ซึ่งหลายๆ คนอาจสงสัยว่าแผ่นฉนวนกันความร้อนคืออะไร และมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร วันนี้เราได้รวบรวมคำถามยอดนิยม และคำตอบเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนมาไว้ให้ที่นี่แล้ว

Q: แผ่นฉนวนกันความร้อนมีกี่ประเภทและมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

A:

แผ่นฉนวนกันความร้อน

ข้อดี

ข้อด้อย

PS Panel
ทำจาก โฟมขาว หรือ (Expanded Polystyrene Foam or EPS Foam)

เป็นแผ่นผนังฉนวนที่กันความร้อนได้

เมื่อเกิดอัคคีภัย แผ่นโฟมจะไม่สามารถกันไฟได้ แถมลามไฟและสลายหายไปในเวลาอันสั้น ทำให้ผนังหรืออาคารถล่ม สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ค่าการดูดซับน้ำสูง (Water Absorption) ทำให้อายุการใช้งานสั้น

PU Panel หรือ PIR Panel ปลอมที่มีค่า Index น้อยกว่า 350
ทำจาก โฟมเหลือง (Polyurethane Foam)

เป็นแผ่นผนังฉนวนที่กันความร้อนได้ดีกว่าโฟมขาว

เมื่อเกิดอัคคีภัย แผ่นโฟมไม่กันไฟ ลามไฟง่ายและรวดเร็ว เกิดควันจำนวนมาก สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล

PIR Panel แท้ๆ
ทำจาก โฟมชนิดพิเศษ (Polyisocyanurate Foam) หรือ PIR FIWall i370

เป็นแผ่นผนังฉนวนที่กันความร้อนได้ดีกว่าโฟม PS และ PU หรือ PIR ปลอม ที่มีค่า Index น้อยกว่า 350
สามารถกันไฟได้และมีหลายเกรด จึงต้องพิจารณาที่ค่าการกันไฟ (Index) ถ้ามากกว่า 350 ขึ้นไปจึงจะสามารถกันไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีค่าดูดซับน้ำต่ำ
อายุการใช้งานนานกว่าโฟม PS

มีราคาที่สูงกว่าโฟมชนิดอื่นๆ

Rockwool Panel
หรือแผ่นผนังทนไฟ Rockwool (ร็อควูล)
ทำมาจากเส้นใยหิน

เป็นฉนวนที่มีความสามารถในการกันไฟได้ดีที่สุดในบรรดาฉนวนที่กล่าวมาข้างต้น
มีความแข็งแรงสูง
เหมาะกับห้องที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสขึ้นไป
สามารถทนไฟได้สูงสุดถึง 100 องศาเซลเซียส

ไม่เหมาะสมกับการใช้งานเป็นแผ่นผนังห้องเย็นติดลบได้

Q: ควรพิจารณาอะไรบ้างก่อนเลือกแผ่นฉนวนกันความร้อน?

A: สิ่งสำคัญในการเลือกซื้อฉนวนกันความร้อนนั้น คือการพิจารณาค่าต่างๆ อย่างละเอียด เนื่องจากแต่ละค่านั้นจะบ่งบอกถึงคุณภาพของฉนวนกันความร้อนแต่ละรูปแบบ ได้แก่

 • ค่า R หรือ R-Value (ค่าการต้านทานความร้อน)
  เนื่องจากค่าการต้านทานความร้อนเป็นอัตราส่วนระหว่างความหนาของวัสดุตามแนวความร้อนไหลผ่าน กับความสามารถในการต้านทานความร้อน โดยขึ้นอยู่กับความหนา และค่า K ของวัสดุนั้นๆ ยิ่งค่า R Value สูง ยิ่งแสดงถึงความเป็นฉนวนที่ดีของวัสดุนั้นๆ
 • ค่า K หรือ K-Value (ค่าการนำความร้อน)
  ค่าการนำความร้อน เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการนำความร้อนของวัสดุนั้นๆ โดยจะวัดค่าในรูปแบบของอัตราปริมาณความร้อนที่ไหลผ่านต่อหน่วยเวลา โดยคำนวณจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งฉนวนกันความร้อนที่ดีควรจะต้องมีค่า K Value ที่ต่ำ เนื่องจากค่า K Value จะเป็นตัวบอกว่าวัสดุเหล่านั้นยอมให้ความร้อนผ่านตัวฉนวนได้ง่ายเพียงใด ซึ่งค่าการนำความร้อนนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัววัสดุ
 • ค่า U หรือ U-Value (ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน)
  ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนคือค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณความร้อนที่ไหลผ่านเข้ามาในส่วนหนึ่งของอาคาร โดยที่อุณหภูมิทั้งสองด้านมีความแตกต่างกัน ซึ่งแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ดีควรที่จะต้องมีค่า U Value ที่ต่ำ โดยสามารถคำนวณได้จากความหนาของวัสดุและค่าการนำความร้อนของวัสดุนั้นๆ ยิ่งค่า U Value ของวัสดุน้อยเท่าไหร่ ความสามารถในเรื่องของการทนความร้อนก็ดีมากขึ้นเท่านั้น

Q: ควรติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนบริเวณไหนบ้าง

หลายๆ คนอาจจะคิดว่าการติดตั้งฉนวนกันความร้อนนั้นจะต้องติดตั้งแค่เพียงผนังและหลังคาฉนวนเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้ว เพื่อให้ฉนวนกันความร้อนสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรที่จะต้องฝังแผ่นฉนวนกันความร้อนลงใต้พื้นดินนอกเหนือจากการทำผนังฉนวนและติดตั้งหลังคาฉนวนกันความร้อน เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนไหลเข้ามาภายในห้องเย็นได้

wtg 2

Q: ความเสี่ยงจากการเลือกแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ไม่ได้คุณภาพ

 • หากใช้งานแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ไม่ได้คุณภาพอาจทำให้เกิดรอยรั่ว หรือไม่สามารถป้องกันความเย็นได้อย่างเต็มที่ จนทำให้เกิดปัญหาความเย็นรั่วไหลและทำให้ความร้อนสูงขึ้น จนผู้ประกอบการต้องติดเครื่องปรับอากาศเพิ่มเพื่อลดความร้อนให้กับห้อง ซึ่งทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น การติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ได้คุณภาพจึงเป็นคำตอบสำหรับปัญหานี้ เพราะสามารถติดตั้งได้อย่างแนบสนิท ความเย็นไม่มีรั่วไหล
 • การติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ไม่ได้คุณภาพจะทำให้ความร้อนด้านนอกไหลเข้ามาภายในโรงงาน เมื่อไม่สามารถควบคุมความร้อนได้ก็จะทำให้เครื่องจักรที่ต้องใช้งานตลอดเวลานั้นเกิดความร้อนสูงมากขึ้นไปอีก จนอาจทำให้เครื่องจักรเสียหายก่อนเวลาอันควรได้ ดังนั้น การเลือกติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Wall Tech ผู้เชี่ยวชาญเรื่องห้องเย็นและแผ่นฉนวนกันความร้อน รู้ลึก รู้จริง พร้อมช่วยผู้ประกอบการทำกำไรจากการใช้ห้องเย็นที่ผลิตขึ้นจากแผ่นฉนวนคุณภาพ เพื่อการใช้งานที่ยาวนานและคุ้มค่าต่อการลงทุน

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?