Expanded Polystyrene Foam : EPS Foam

Expanded Polystyrene Foam หรือ EPS Foam คือ อะไร?

Expanded Polystyrene Foam : EPS Foam

Expanded Polystyrene Foam หรือ EPS Foam คือ Polystyrene Foam (PS Foam) ที่ใช้ก๊าซเพนเทน (pentane 12) ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับก๊าซหุงต้ม หรือ ก๊าซบิวเทน เป็นสารที่ทำให้เม็ดพลาสติกเกิดขยายตัว (Blowing Agent)

ในระหว่างกระบวนการผลิตวัตถุดิบที่เรียกว่า Polymerization เนื้อพลาสติกโพลีสไตรีนจะทำปฏิกิริยาในการกักเก็บก๊าซพีเทนเอาไว้ภายใน เมื่อมาผลิต Expanded Polystyrene Foam (EPS) วัตถุดิบจะเกิดขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนจากไอน้ำ (Molding)

 

EPS Foam มีลักษณะการขึ้นรูป 2 แบบ คือ

1. อัดขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆตามลักษณะแม่พิมพ์ที่ทำ (Shape Molding) เช่น กล่องน้ำแข็งและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

2. อัดขึ้นรูปเป็นก้อนสี่เหลี่ยม (Block Molding) แล้วนำมาตัดตามขนาดและรูปร่างที่ต้องการ เช่น โฟมที่ใช้ทำผนังฉนวนต่างๆ

 

โดยทั่วไปโฟม EPS จะขยายตัวประมาณ 50 เท่า และเมื่อขายตัวแล้วจะมีอากาศเข้ามาแทนที่ถึง 98% ของปริมาตร มีเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นเนื้อพลาสติก PS และนี่คือสาเหตุที่แม้ชิ้นงานจะมีขนาดใหญ่ แต่กลับมีน้ำหนักที่เบา

คุณลักษณะนี้เองที่ทำให้โฟม EPS สามารถรองรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับใช้ในการบรรจุสินค้า และยังสามารถรองรับการถ่ายเทน้ำหนักในแนวดิ่งได้โดยไม่เสียรูปทรง จึงสามารถใช้เป็นวัสดุในการถามทำถนนเพื่อแก้ปัญหาถนนทรุด และเนื่องจากอากาศที่มีอยู่ภายในถึง 98% สามารถทำหน้าที่เป็นฉนวนได้เป็นอย่างดี นิยมใช้เป็นฉนวนกันความร้อน EPS Sandwich Panel สำหรับเป็นผนังกันความร้อนสำเร็จรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ห้องเย็น ไลน์ผลิต คลีนรูม คลังสินค้า อีกด้วย

 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?