ห้องไลน์ผลิตสินค้า (Processing Room) แผ่นผนังฉนวนเป็นแบบ Sandwich Panel สะอาด ปลอดภัย รองรับ GMP และ HACCP

ห้องไลน์ผลิตสินค้า (Processing Room) แผ่นผนังฉนวนเป็นแบบ Sandwich Panel สะอาด ปลอดภัย รองรับ GMP และ HACCP