2 ประเภทสารอันตรายที่มากับไฟ ลดโอกาสไฟลามด้วยฉนวนกันไฟจาก Wall Tech

2 ประเภทสารอันตรายที่มากับไฟ
ลดโอกาสไฟไหม้ ไฟลาม ด้วยฉนวนกันไฟจาก Wall Tech

การเผาไหม้นั้นที่เห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวันนั้น อาจมีสารอันตรายปนเปื้อนออกมา ทำให้เราต้องสูดดมเข้าไปโดยไม่รู้ตัว และวัสดุที่เกิดจากการเผาไหม้ก็อาจทำให้เกิดเป็นก๊าซพิษ และถ้าหากร่างกายได้รับก๊าซพิษเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ และอาจส่งอันตรายต่อชีวิตได้ และประเภทของสารอันตรายที่เกิดจากไฟไหม้มีอะไรบ้าง

2 ประเภทสารอันตรายที่มากับไฟ ลดโอกาสไฟลามด้วยฉนวนกันไฟจาก Wall Tech

ประเภทของสารอันตรายที่เกิดจากไฟไหม้

ขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้ สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการสำลักควัน เนื่องจากควันกระจายตัวไปได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้น และควันสามารถลอยขึ้นไปสูงได้ถึง 180 เมตร หรืออาจเทียบเท่าได้กับตึกสูง 60 ชั้น และในควันอาจมีสารอันตรายปนเปื้อนอยู่ จนเกิดเป็นก๊าซพิษที่เข้าไปทำลายระบบทางเดินหายใจจนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ สารอันตรายสามารถแบ่งได้หลายประเภท

1. สารอันตรายที่ทําให้หมดสติและเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ

พนักงานดับเพลิงดับไฟไหม้จากอัคคีภัย

  • ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ถือเป็นก๊าซพื้นฐานที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ความอันตรายคือ เป็นก๊าซพิษที่ไร้สี ไร้กลิ่น จึงทำให้ยากต่อการรับรู้ว่าในอากาศในบริเวณนั้นมีก๊าซอยู่หรือไม่ ปริมาณมากหรือน้อย เห็นได้จากการนอนเสียชีวิตในรถเนื่องจากรถติดเครื่องยนต์อยู่ และเกิดการรั่วของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปด้านในรถได้ และหากได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในระดับที่เจือจางก็อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและหัวใจได้
  • ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นก๊าซที่ไร้สี แต่มีกลิ่นคล้าย ๆ อัลมอนด์แต่จะได้กลิ่นแบบจาง ๆ เมื่อเข้าสู่กระแสเลือด ถือเป็นสารอันตราย เกิดการยับยั้งการใช้ออกซิเจนในเซลล์ทั่วร่างกาย ทำให้เกิดอาการหมดสติอย่างรวดเร็ว จากเหตุเสียชีวิตเพราะเพลิงไหม้มีการวิเคราะห์พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจาก ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์มากกว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เพราะเกิดจาก พอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบ เช่นวัสดุกลุ่มไนไตรล์ และกลุ่มโพลียูรีเทน (Polyurethane,PU) ที่มักจะใช้และพบเจอได้ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ที่บุฟองน้ำและฉนวนโพลียูรีเทนโฟม

2. สารอันตรายที่ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุ

ไฟไหม้ เกิดควันดำจำนวนมาก

  • ฮาโลเจนเฮไลด์ ถือเป็นกรดที่มีความรุนแรงอย่างมาก สามารถแตกตัวได้ดีในนํ้า และก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงแม้มีความเข้มข้นต่ำก็ตาม
  • ออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซไนตริกออกไซด์จะออกซิไดซ์กลายเป็นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะทําให้ปริมาณออกซิเจนในเลือดตํ่าลงสารพิษลุ่มนี้ก็มักพบในวัสดุที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ เช่น โพลียูรีเทนและไนไตรล์
  • สารอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง สารที่ประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและไม้ชนิดต่างๆ เมื่อถูกเผาไหม้หรือออกซิไดซ์ก่อให้เกิดสารหลายประเภท หากได้รับสารอันตรายเหล่านี้ก็อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้นั่นเอง
  • ฝุ่น, เขม่าควันและละออง ยิ่งมีขนาดอนุภาคเล็ก เมื่อสูดดมเข้าไป ก็อาจเข้าไปอุดตันและขัดขวางการหายใจได้ และอาจมีสารอันตรายเข้าสู่ปอดได้

ลดโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่คาดคิด ด้วย WALLROC แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool จาก Wall Tech

อาคาร สิ่งก่อสร้าง โรงงานต่างๆ ก็อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟไหม้ได้ และยิ่งวัสดุในบริเวณนั้นเกิดการเผาไหม้แล้ว อาจก่อให้เกิดก๊าซพิษ และสารอันตรายต่อร่างกาย จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ก่อนสร้างอาคาร หรือโรงงานใด ๆ ควรเลือกพิจารณาวัสดุในการสร้างให้ดี ควรเลือกวัสดุที่ไม่ลามไฟ หรือเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วไม่ก่อให้เกิดสารอันตราย อย่างฉนวนกันไฟไหม้ WALLROC ผนังฉนวนกันไฟ Rockwool ทนไฟได้กว่า 4 ชม. ผ่านการทดสอบมาตรฐานกันไฟระดับโลกอย่าง FM Approvals รายแรกในประเทศไทย ยาวนานมากกว่า 10 ปี WALLROC ทำมาจากฉนวนเส้นใยหิน นอกจากจะกันไฟ กันความร้อนแล้ว ยังไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในคนเพราะมีเส้นใยขนาดใหญ่ จึงทำให้เข้าไปสะสมในทางเดินหายใจไม่ได้ มีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับการลงทุนระยะยาวอย่างการสร้างโรงงาน

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?