สนิมขาว (White Rust)

การเกิดสนิมขาว (White Rust) และการป้องกัน

สนิมขาว (White Rust)       Zn Layer: ทำหน้าที่ป้องกันการเกิดสนิม (Fe2O2H2O) ของเนื้อเหล็กและป้องกันการกัดกร่อน
สนิมขาว (White Rust)       Zn จะเกิดการฟอร์มตัวในรูปออกไซด์ (Oxide) เมื่อสัมผัสกับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในอากาศ

   และเปลี่ยนรูปเป็น Zn(CO2)2 ซึ่งมีความเสถียรมาก โดยจะใช้เวลาอย่างน้อย 48 ชม.

สนิมขาว (White Rust)       Zn บางส่วนจะไม่ทำปฏิกิริยากับ CO2 ในอากาศ
   เมื่อ Zn (ที่ไม่ทำปฏิกิริยากับ CO2 ในอากาศ) สัมผัสกับน้้ำ จะเกิดการเปลี่ยนรูปเป็น Zn(OH)2: สนิมขาว
สนิมขาว (White Rust)       และหลุดออกจากผิวเหล็ก ทำให้ไม่มีการปกป้องผิวเหล็ก
สนิมขาว (White Rust)       เมื่อมีการสัมผัสกับน้ำเป็นเวลานานๆ จะเกิดการกัดกร่อนจนถึงเนื้อเหล็ก

   และเหล็กจะทำปฏิกิริยากับน้ำ เกิดเป็นสนิมเหล็ก (Fe2O2H2O) สีแดงนั่นเอง

 

การป้องกันการเกิดสนิมขาวบน แผ่นฉนวนสำเร็จรูป

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือความชื้น
  • จัดเก็บแผ่นฉนวนสำเร็จรูปให้มีการถ่ายเทและไหลเวียนของอากาศทั่วทั้งแผ่นและไม่มีจุดอับที่อาจก่อให้เกิดไอน้ำ
  • จัดเก็บแผ่นฉนวนสำเร็จรูปในแนวเอียงหรือลาดชัน

การป้องกันการเกิดสนิมขาวบนแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?