3 ประเภทมาตฐานห้องคลีนรูม ที่แบ่งประเภทตามลักษณะไหลเวียนอากาศ

ห้องคลีนรูม 3 ประเภท
ที่แบ่งประเภทตามลักษณะไหลเวียนของอากาศ

มาตรฐานห้องคลีนรูมนั้นสามารถแบ่งได้หลายประเภท ซึ่งสามารถเรียก ห้องคลีนรูม ห้องสะอาด ห้องปลอดเชื้อก็ได้ ห้องคลีนรูม คือ ห้องที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาคต่างภายในห้อง ไม่ว่าจะเป็นอากาศ ความดัน ความชื้น เพื่อควบคุมเชื้อโรค สิ่งสกปรก ฝุ่นละอองที่มีอนุภาคเล็ก มักพบเห็นห้องคลีนรูมได้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้องทดลองต่าง ๆ

3 ประเภทมาตฐานห้องคลีนรูม ที่แบ่งประเภทตามลักษณะไหลเวียนอากาศ

ประเภทห้องคลีนรูม Clean room ตามลักษณะการไหลเวียนของอากาศ

ห้องคลีนรูม ในบทความนี้จะใช้การแบ่งมาตรฐานห้องคลีนรูมโดยแบ่งตามลักษณะการไหลเวียนของอากาศ มีทั้งหมด 3 ประเภทแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้

1. Conventional Clean Room

Conventional Clean-Room หรือเรียกได้อีกอย่างว่า Nonunidirectional Clean-Room โดยลักษณะของระบบไหลเวียนของอากาศในห้องจะเป็นระบบปรับอากาศทั่วไป แต่จะมีการใช้ HEPA filter และมีจำนวนครั้งในการเปลี่ยนอากาศมากกว่า เพื่อลดอนุภาคของฝุ่นละอองในอากาศ ช่วยลดความสกปรกให้อากาศภายในห้อง โดยมาตรฐานห้องคลีนรูมจะมีระดับความสะอาดอยู่ที่ประมาณ Class 1,000 – 10,000

2. Horizontal Laminar Clean Room

มาตรฐานห้องคลีนรูมนี้จะมีระดับความสะอาดอยู่ที่ Class 100 มักใช้กับห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา Horizontal Laminar Clean-Room ห้องนี้จะมีการติด HEPA filter เช่นกัน โดยลมที่มีความเร็วคงที่จะไหลผ่าน HEPA filter ที่ติดตั้งเต็มพื้นที่ผนังห้องด้านหนึ่งผ่านห้องคลีนรูมแล้วจะถูกดูดกลับบนเพดาน กลับเข้าเครื่องเป่าลม และจ่ายลมผ่าน HEPA filter วนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ

3. Vertical Laminar Flow Clean Room

มาตรฐานห้องคลีนรูม ห้องนี้ระดับความสะอาดประมาณ Class 100 จะเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Vertical Laminar Flow Clean Room ห้องนี้จะมีการติดตั้ง HEPA filter ไว้เต็มพื้นที่ของเพดาน โดยอากาศจะถูกส่งลงมาจากเพดาน ผ่าน HEPA filter แบบแนวดิ่ง แล้วลมจะไหลผ่านพื้นที่ทำให้โล่งหรือเป็นตะแกรง เพื่อกลับสู่พัดลม หมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ

ห้องคลีนรูมกับจุดประสงค์การใช้งานที่ต้องไร้ฝุ่น สะอาด ปลอดเชื้อขั้นสุด

3 ประเภทห้องคลีนรูม ที่แบ่งตามลักษณะไหลเวียนของอากาศนั้นต้องเลือกใช้งานให้ถูกประเภท และควรมีการสร้างและใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน เพื่อรักษาความสะอาดได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ทาง Wall Tech มีบริการรับสร้างและติดตั้งแผ่นผนังฉนวน ห้องสะอาด ห้องคลีนรูม ให้กับทุกอุตสาหกรรม ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ไร้ฝุ่น ผ่านมาตรฐานรับรอง GMP และดูแลโครงการทุกขั้นตอนด้วยทีมวิศวกรมากประสบการณ์ ให้คุณได้ห้องคลีนรูมที่ได้มาตรฐานสากล

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?