รวมเหตุผลที่ควรให้ความสำคัญกับระบบระบายความร้อนในโรงงาน