ยกระดับห้องเย็น Leed Certification ด้วย Sandwich Panel Wall Tech

ยกระดับห้องเย็นโรงงาน เข้าสู่มาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification ด้วยแผ่นผนัง Sandwich Panel by Wall Tech

ยกระดับห้องเย็น Leed Certification ด้วย Sandwich Panel Wall Tech

มาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification แนวคิดการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ที่หันมาเน้นการปรับปรุงยกระดับ ห้องเย็น ห้องคลีนรูม Clean Room คลังสินค้าของโรงงานสู่ระดับสากล ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพนักงานมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ใช่แค่การลดภาวะ Global Boiling (ภาวะโลกเดือด) แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรในโรงงานอีกด้วย

ที่ Wall Tech เราได้เล็งเห็นถึงปัญหาภาวะโลกร้อนมาตั้งแต่ต้น จึงได้ริเริ่มคิดค้นผลิตภัณฑ์ผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ที่ทุกขั้นตอนการผลิตต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การนำไปใช้ต้องเสริมสร้างความรักษ์โลก Eco-Friendly ส่งเสริมหลักมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล Leed Certification ที่ยั่งยืน

มาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification คืออะไร

มาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification (Leadership in Energy and Environmental Design) คือมาตรฐานประเมินโรงงานสีเขียวจากองค์กร U.S. Green Building Council (USGBC) มุ่งเน้นการพัฒนาอาคารอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยการร่วมมือกับสถาปนิกและผู้รับเหมาอย่างเคร่งครัด

หลักการพัฒนาโรงงานมาตรฐานอาคารเขียว LEED Certification เริ่มตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างที่ต้องใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ทั้งภายนอก-ภายใน, โรงงานที่ก่อสร้างเสร็จต้องไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมโดยรอบ, การตกแต่งภายในที่ต้องดูสะอาดตา ไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ต้องเข้ามาทำงานเช่นเดียวกัน

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification

มาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification มีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 7 ส่วนดังนี้

 1. ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (Reduce Global Climate Change)
 2. สุขภาพของคน (Human Health)
 3. การใช้วัสดุรีไซเคิล (Material Cycles)
 4. สร้างเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
 5. สร้างสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี (Community Quality Life)
 6. ปกป้องทรัพยากรน้ำ (Protect Water Resources)
 7. ส่งเสริมความหลากหลายทางระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ (Protect Biodiversity and Ecosystem Services)
มาตรฐานอาคารเขียว Leed Certificate

ปัจจัยประเมินมาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification

ปัจจัยการประเมินมาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification เริ่มตั้งแต่การวางโครงการประหยัดพลังงานในโรงงานและห้องเย็น โดยการออกแบบก่อสร้างต้องเน้นการลดปริมาคาร์บอนผ่านการจัดการพลังงานทุกด้าน ไฟฟ้า น้ำ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การขนส่ง ซึ่งมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 100 คะแนน มีการรับรองเป็นลำดับขั้นดังนี้

 1. ระดับ Platinum 80 คะแนนขึ้นไป
 2. ระดับ Gold 60-79 คะแนน
 3. ระดับ Silver 50-59 คะแนน
 4. ระดับผ่านการรับรอง Certified 40-49 คะแนน

การใช้ผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech เป็นหนึ่งในโครงการประหยัดพลังงาน
ที่ช่วยส่งเสริมการได้มาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification แก่โรงงานของคุณ”

4 ข้อดีของการสร้างโรงงาน ห้องเย็นมาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification ด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech

คุณสามารถเสริมมาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification ได้ด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech จะทำได้อย่างไร มาดูกันเลย

1. ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน

โรงงานส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีการใช้พลังงานสูง เพราะยังไม่มีการบังคับใช้โครงการประหยัดพลังงานจากภาครัฐ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักของค่าไฟที่สูงมาจากการที่ผนังกันความร้อนได้ต่ำ มาจากการใช้ผนังปูนซีเมนต์ หรือผนัง EPS Panel (รวมถึงผนัง ISOWALL*) ไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเครื่องทำความเย็นในห้องเย็น คลังสินค้า ห้องฟรีซ ที่ต้องลดอุณหภูมิให้ต่ำ เพื่อรักษาความเย็นภายในห้องให้ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาอุณหภูมิ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นตามไปด้วย

*แผ่น ISOWALL เป็นชื่อเรียก Sandwich Panel, Insulated Panel ที่ไม่ถูกต้อง หากคุณอยากเรียกให้ถูกต้อง ต้องอ่านบทความนี้

แผ่นฉนวน Sandwich Panel Wall Tech ดีกว่าผนังไอโซวอลล์ทั่วไปยังไง?

ผนังกันความร้อน PIR Panel ค่าการดูดซับน้ำต่ำ

การเปลี่ยนมาใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป PIR Panel อย่าง FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกได้มีประสิทธิภาพ ด้วยค่านำความร้อน (k-Value) ต่ำที่สุดเพียง 0.021 * W / mK (ค่ายิ่งต่ำยิ่งดี) เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นฉนวน EPS Panel, PU Panel หรือ PIR ปลอม ซึ่งหากมีการใช้ร่วมกับการติดตั้งแผง Solar Cell, ไฟ LED อัจฉริยะ ยิ่งส่งเสริมมาตรฐานโรงงานสีเขียวได้เป็นอย่างดี

2. แผ่นฉนวนไร้สารอันตราย เสริมมาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification

แผ่นฉนวนสำเร็จรูป โรงงานมาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification

การผลิต แผ่นฉนวนสำเร็จรูป FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ทางองค์กรได้ไตร่ตรองถึงการใช้สารเคมีที่ต้องส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด ซึ่ง Wall Tech ได้เลือกใช้สาร N-Pentane สารขึ้นฟูแผ่นผนังกันความร้อนที่พบได้ในธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้แทนสาร HFCs หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ที่เป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 มากกว่าถึง 1,000 เท่า

นอกจากนี้แผ่นเหล็กของแผ่นผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ยังเคลือบสี Food Grade ปราศจากสารตะกั่วและปรอท และมีสารระเหยต่ำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างเสริมมาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification ที่ควรพึงปฏิบัติ

3. พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีให้บุคลากร

“พนักงานที่ทำงานอยู่ภายใต้โรงงานที่ได้มาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification มีแนวโน้มที่จะมี Productivity มากกว่า มีสุขภาพที่ดีกว่า
และมีความสุขมากกว่า” – U.S. Green Building Council (USGBC)”

การสร้างโรงงานสีเขียวไม่ใช่แค่การปรับปรุงพัฒนาด้านการประหยัดพลังงาน แต่ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่บุคลากรในโรงงาน เช่น อุณหภูมิภายในสถานที่ทำงานที่เหมาะสม, สร้างพื้นที่ทำงานอนามัยแก่พนักงาน, การติดตั้งไฟที่ให้แสงสว่างเหมาะสม, คุณภาพของอากาศภายในโรงงาน, การเก็บเสียง, มาตรการควบคุมพื้นที่ ฯลฯ

ผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech สามารถช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ของพนักงานได้ด้วย “การควบคุมฝุ่น” ภายในโรงงานให้ลดน้อยลง เพราะเป็นแผ่นฉนวนแบบเรียบ ฝุ่นเกาะยาก เพื่อสร้างคุณภาพอากาศโรงงานที่ดีขึ้น และช่วย ”ลดความร้อน” ปรับอากาศให้ที่ทำงานเย็นขึ้น

และสำคัญที่สุดคือการ “เสริมสร้างความปลอดภัย” ด้วยการพัฒนาโรงงานให้กันไฟ เพราะเมื่อผนังกันไฟ ติดไฟจะสร้างชั้นคาร์บอนมาปกคลุม ตัวผนังทนไฟได้นานถึง 2 ชั่วโมง ไฟไม่ลาม ช่วยให้การอพยพ ขนย้ายทรัพย์สิน เตรียมรอระงับเหตุทำได้อย่างปลอดภัย

แผ่นฉนวนสำเร็จรูป โรงงานสีเขียว LEED Certification

4. ส่งเสริมการได้รับมาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification ระดับสากล

จากคุณสมบัติของแผ่นฉนวนสำเร็จรูป FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech 4 ข้อที่ Wall Tech ได้กล่าวมา ทั้งหมดล้วยเป็นคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมให้โรงงานของคุณได้รับมาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification ทั้งสิ้น ซึ่งในปัจจุบันมาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification ได้ถูกริเริ่มนำมาเป็นบรรทัดฐานหลักในการเลือกพิจารณาใช้บริการโดยองค์กรต่างประเทศแล้วอีกด้วย

ดังนั้นหากคุณได้ติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech และพัฒนาโครงการประหยัดพลังงานโรงงานสีเขียวอื่น ๆ เพิ่มเติม รับรองได้ว่าการทำธุรกิจจะราบรื่น มีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาไม่ขาดสายอย่างแน่นอน

สร้างโรงงานมาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification แผ่นฉนวนสำเร็จรูป FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech พร้อมเป็นตัวช่วยให้กับคุณ

เริ่มโครงการประหยัดพลังงานในโรงงาน เปลี่ยนโรงงานเก่าให้เป็นโรงงานมาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification เลือกแผ่นฉนวนสำเร็จรูป FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ติดต่อเราตอนนี้เพื่อสอบถามรายละเอียดเลย

แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Insulated Panel มาตรฐานอาคารเขียว Leed Certification

นอกจากนี้ Wall Tech ยังเป็นผู้ผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อน PIR Sandwich Panel คุณภาพสูง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO9001:2015 และมาตรฐานเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อีกทั้งยังได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) อีกด้วย

เรามีบริการติดตั้งห้องเย็น ประตูห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องฟรีส ไลน์ผลิต คลังสินค้า คุณภาพสูงรองรับ GMP และ HACCP อีกมากมาย ดังนี้

Wall Tech พร้อมให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ พร้อมประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ในแวดวงอุตสาหกรรมห้องเย็นและแผ่นฉนวนสำเร็จรูป
Insulated Panel

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?