Carbon Footprint คืออะไร ยกระดับโรงงานได้อย่างไร?

Carbon Footprint คืออะไร ยกระดับโรงงานได้อย่างไร?

Carbon Footprint คืออะไร ยกระดับโรงงานได้อย่างไร?

Carbon Footprint หรือ รอยเท้าคาร์บอน ตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ตัดสินว่าโรงงานของคุณนั้นมีการปล่อยก๊าซเสียที่เป็นอันตรายแก่ชั้นบรรยากาศ ส่งเสริมภาวะโลกร้อนมากขนาดไหน เพราะเมื่อ Carbon Footprint สูง โรงงานของคุณก็จะมีเครดิตความน่าเชื่อถือต่ำลงตามลำดับ การรู้จักกับ Carbon Footprint จึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าอยากทำธุรกิจให้เติบโต คู่ค้าไว้วางใจ

Carbon Footprint คืออะไร

Carbon Footprint คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงาน เช่น จากการขนส่ง การผลิตสินค้า การใช้ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งวัตถุดิบที่เน่าเสียจากการจัดเก็บผิดวิธี ก็เพิ่มปริมาณ Carbon Footprint ได้ ดังนั้นเป้าหมายของทุกโรงงานคือการ “ลด Carbon Footprint ให้เหลือน้อยมากที่สุด” เพราะปัจจุบัน Carbon Footprint เป็นค่าที่หลายอุตสาหกรรมให้ความสำคัญมาก เพื่อเป็นหลักประกันในด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจนั่นเอง

Carbon Footprint โรงงานสีเขียว ปัจจัยการเกิด Carbon Footprint Organization

Carbon Footprint มีกี่ประเภท

Carbon Footprint มีทั้งหมด 2 ประเภท

 1. Carbon Footprint ของบริการ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาในการให้บริการนั้น ๆ (ผลิตภัณฑ์ + องค์กร)
 2. Carbon Footprint ขององค์กร คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร หรือเรียกว่ารอยเท้าคาร์บอนองค์กร (Carbon Footprint Organization)

Carbon Footprint มีประโยชน์อะไรบ้าง

ประโยชน์ของการลด Carbon Footprint Organization องค์กรมีดังนี้

 1. สร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดี มีจุดยืนขององค์กรที่ชัดเจน
 2. ช่วยปิดช่องโหว่ จุดบกพร่องต่าง ๆ ในองค์กรที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากผิดปกติ
 3. ลดค่าใช้จ่ายองค์กร เช่น ค่าไฟฟ้า เพราะการแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องในข้อสอง ทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ใช้งานได้ตามปกติ ไม่กินไฟ เครื่องทำงานหนัก ฯลฯ
 4. วางแผนต่อยอด พัฒนาองค์กรต่อได้ง่าย เช่น การได้รับรองมาตรฐาน LEED Certification, มาตรฐานโรงงานสีเขียว Green Industry หรือการรับรองฉลากลดโลกร้อนสำหรับผลิตภัณฑ์
 5. เป็นมาตรฐานรับมือกับการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี Non-Tariff Barriers (NTBs) เช่น ภาษีคาร์บอน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีธุรกิจ การจำกัดการนำเข้า ข้อกำหนดสุขอนามัยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Sanitary and Phytosanitary Regulations) และอีกหลายประการ
 6. ตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้าที่มีวิสัยทัศน์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 7. จำหน่ายเป็นคาร์บอนเครดิต หรือทำการชดเชยคาร์บอนกับองค์กรอื่น ๆ

ลด Carbon Footprint Organization ในองค์กร ทำยังไง

การหาแนวทางที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนกิจกรรมเดิม ๆ ขององค์กรคือพื้นฐานของการลด Carbon Footprint ในองค์กร สามารถทำได้ดังนี้

 1. ลดเผาไหม้ของเชื้อเพลิง เช่น การเผาไหม้ของเครื่องจักร
 2. ช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เช่น ติดตั้งผนังกันความร้อน PIR Panel, ปรับปรุงสภาพเครื่องจักรให้ดีเสมอ
 3. จัดการของเสียให้ถูกต้อง
 4. จัดการการขนส่งให้เหมาะสม เช่น การใช้พาหนะขององค์กร (พาหนะทุกชนิดที่องค์กรเป็นเจ้าของ)
 5. ลดการใช้เคมีภัณฑ์ สารเคมีในการบำบัดน้ำเสีย
 6. จัดการปัญหาการรั่วซึม เช่น ห้องเย็นรั่วไหล ผนังห้องเย็นเสื่อมสภาพ หลังคาโรงงานผุพัง ไร้คุณภาพ
 7. ลดการสัมมนานอกสถานที่

เริ่มลด Carbon Footprint Organization ขององค์กร เพียงติดตั้งผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech

ผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech มีคุณสมบัติหลายด้านที่ช่วยส่งเสริมนโยบายการลด Carbon Footprint ในองค์กรดังนี้

แผ่นฉนวน ผนังกันความร้อน Sandwich Panel ลด Carbon Footprint โรงงานสีเขียว

ใช้สารธรรมชาติ N-Pentane ในการขึ้นฟูแผ่นฉนวน

การผลิตผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ไม่ทำเกิดค่า GWP (หน่วยวัดที่ใช้นับปริมาณ Carbon Footprint) เพิ่มเติมให้แก่องค์กร ด้วยการใช้สารอินทรีย์จากธรรมชาติอย่าง N-Pentane ในการผลิต

ปกป้องความร้อน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

“ยิ่งใช้ไฟฟ้ามาก = ปริมาณ Carbon Footprint ในองค์กรที่มากขึ้น”

ผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech กันความร้อนในโรงงานได้ดีเยี่ยมอันดับต้น ๆ ของแผ่นฉนวนทุกประเภท โดยมีค่า k-Value 0.021 W/mk (ค่ายิ่งต่ำยิ่งกันความร้อนได้ดี) เครื่องจักรไม่ต้องใช้ไฟฟ้าสูงป้องกันไฟ อัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดควันอันตราย

ป้องกันไฟ อัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดควันอันตราย

FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech คือผนังกันไฟ ไร้ควันที่ไม่เป็นพิษต่อชั้นบรรยากาศ ต้นเหตุของการเพิ่ม Carbon Footprint ให้องค์กร และที่สำคัญคือช่วยรักษาทรัพย์สินและชีวิตบุคลากรโรงงาน เรียกได้ว่าเป็นฉนวนกันไฟไหม้ ที่คุณไว้วางใจได้

ผนังกันไฟ ผนังกันความร้อน Sandwich Panel ลด Carbon Footprint โรงงานสีเขียว

พัฒนาจนมีความแข็งแรงสูง อายุการใช้งานยาวนาน

ผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ถูกพัฒนาขึ้นให้ใช้งานได้ยาวนานกว่า 25 ปี ด้วยความแข็งแรงจากตัวแผ่นฉนวน เหล็กประกบ สามารถรองรับแรงกดทับได้สูง (Compressive Strength) มั่นใจได้ว่าไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นฉนวนบ่อยให้เกิด Carbon Footprint ในองค์กรเพิ่มเติม

สร้างเสริมมาตรฐานโรงงานสีเขียว Green Industry และ Leed Certification

การลด Carbon Footprint ด้วยผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ยังเป็นการเสริมมาตรฐานโรงงานสีเขียวอย่าง Green Industry และมาตรฐาน Leed Certification ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญของการทำธุรกิจในยุคนี้ เป็นหลักประกันที่เพิ่มความได้เปรียบ สร้างความโดดเด่นทางธุรกิจมากกว่าเดิม

อ่านมาตรฐานทั้ง 2 นี้เพิ่มเติมเลย!

>> ยกระดับโรงงาน เข้าสู่มาตรฐาน Leed Certification

>> โรงงานสีเขียว Green Industry คืออะไร มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวที่พาให้ธุรกิจเติบโต

สั่งซื้อผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ลด Carbon Footprint Organization องค์กร

เริ่มลด Carbon Footprint ในองค์กรด้วยการติดตั้งผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ติดต่อเราเพื่อสอบถามราคา รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

แผ่นฉนวน ผนังกันไฟ Sandwich Panel ลด Carbon Footprint โรงงานสีเขียว
นอกจากนี้ Wall Tech ยังเป็นผู้ให้บริการติดตั้งห้องเย็น ประตูห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องฟรีส ไลน์ผลิต คลังสินค้า บริการก่อสร้างอุตสาหกรรมคุณภาพสูงรองรับ GMP และ HACCP อีกหลายประการดังต่อไปนี้

Wall Tech พร้อมให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ พร้อมประสบการณ์มากกว่า 30 ปีๅ
ในแวดวงอุตสาหกรรมห้องเย็นและแผ่นฉนวนสำเร็จรูป Insulated Panel

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?