Cold Chain Logistics คืออะไร บริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคนี้

Cold Chain Logistics คืออะไร? บริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคนี้

Cold Chain Logistics คืออะไร บริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคนี้

Cold Chain Logistics เป็นธุรกิจขนส่งยอดนิยมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยอานิสงส์จาก COVID-19 ทำให้เทคโนโลยี Cold Chain Logistics ทั้งห้องเย็นและคลังสินค้าได้พัฒนาแบบก้าวกระโดด รวมไปถึงการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และปัญหา ‘โลกร้อน’ ทำให้ Cold Chain Logistics ในไทยมีบทบาทยิ่งกว่าครั้งไหน ๆ

ช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการต่อยอดธุรกิจให้ครบวงจรด้วย Cold Chain Logistics หากใครที่ยังไม่รู้จัก Wall Tech จะมาอธิบาย Cold Chain Logistics ให้คุณเข้าใจครบถ้วน พร้อมแนะนำการสร้างห้องเย็นและคลังสินค้าเก็บอุณหภูมิ ด้วยแผ่นฉนวน PIR Sandwich Panel คุณภาพสูง FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech

Cold Chain คืออะไร

Cold Chain คือการควบคุมอุณหภูมิสินค้าหรือวัตถุดิบตั้งแต่การเก็บเกี่ยว แปรรูปเป็นสินค้าภายในห้องเย็นหรือไลน์ผลิต จากนั้นทำการจัดเก็บเข้าสู่คลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Warehouses)

Cold Chain Logistics คืออะไร

Cold Chain Logistics คือ กระบวนการขนส่งควบคุมอุณหภูมิเพื่อจัดเก็บและกระจายสินค้าเพื่อคงความสดใหม่ ลดปัญหาการเน่าเสียจากคลังสินค้าสาขาหลักไปยังคลังสินค้ารายย่อยแต่ละพื้นที่จนกว่าจะส่งถึงมือผู้บริโภค มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. ห้องเย็น หรือ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

เพื่อจัดเก็บสินค้า รอขนส่งสู่อีกพื้นที่หรือแก่ผู้บริโภค โดยการจัดเก็บจะเป็นแบบ Cross Docking หรือจัดเก็บระยะสั้น ๆ ซึ่งทั้งภายในและภายนอกห้องเย็น คลังสินค้า ควรติดตั้ง ผนังกันความร้อน PIR Panel เพื่อควบคุมความเย็นอย่างมีคุณภาพให้ตรงตามอุณหภูมิที่กำหนดเสมอ

Wall Tech ให้บริการรับสร้างห้องเย็นคุณภาพสูง กันไฟ รองรับ GMP และ HACCP สามารถอ่านรายละเอียดได้โดย คลิกที่นี่

2. ระบบขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิความเย็น ความชื้น

เป็นการขนส่งด้วยรถคอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ โดยภายในรถขนส่งต้องติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์, GPS, Data Locker ตรวจจับอุณหภูมิขณะขนส่ง, จอแสดงอุณหภูมิเพื่อตรวจสอบระบบการทำความเย็นอย่างใกล้ชิดเสมอ รวมถึงผนังกันความร้อน PIR Panel เช่นเดียวกับห้องเย็น (สามารถเลือกซื้อแผ่นฉนวน PIR Panel จาก Wall Tech เพื่อประกอบตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิได้เช่นเดียวกัน)

Cold Chain Logistics

ธุรกิจใดบ้างที่ควรใช้ Cold Chain Logistics

Cold Chain Logistics สามารถนำไปใช้ขนส่งสินค้าได้หลายอุตสาหกรรม เช่น

 1. ธุรกิจอาหาร และ ธุรกิจเครื่องดื่ม (Food&Beverage)
 2. ธุรกิจยา (Pharmaceuticals)
 3. ธุรกิจชีวภาพ ชีววิทยาศาสตร์ (Biotechnology)
 4. ธุรกิจดอกไม้ (Floral)
 5. ธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemicals)
 6. ธุรกิจอาหารทะเล (Seafood)
 7. ธุรกิจขนมหวาน ไอศกรีม (Confectionery)
 8. ธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering)
 9. ธุรกิจแปรรูปผลไม้ (Processed Fruits)

ทำไมธุรกิจควรสร้าง Cold Chain Logistics

เหตุผลของการสร้าง Cold Chain Logistics สามารถสรุปออกมาได้หลัก ๆ  3 ข้อดังนี้

1. อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีการเติบโต (Growth)

ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เป็นการต่อยอดธุรกิจที่คุณควรเริ่มตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ พบเจอคู่ค้าใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ ให้ธุรกิจเติบโตอยู่เสมอ

2. ความปลอดภัยของสินค้าและอาหารที่มากขึ้น (Food Safety)

ทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ปลอดภัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจที่ดี พัฒนาให้ธุรกิจสามารถค้าขายสู่ตลาดโลกได้ เพราะขณะนี้การขนส่งในไทยมีเพียงประมาณ 30% ที่ใช้ Cold Chain Logistics แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีการใช้ถึง 80%

3. ผู้คนตระหนักถึงต้นทุนและความสูญเสียของสินค้า (Food Waste)

เพราะขณะนี้มีอัตราสูญเสียสินค้าจากการขนส่งที่ไม่ถูกต้องถึง 15-30% ดังนั้น Cold Chain Logistics จึงให้คุณส่งมอบสินค้าได้สมบูรณ์ ลดต้นทุนจากวัตถุดิบและสินค้าที่สูญเสียไป

Cold Chain

ควบคุมอุณหภูมิความเย็นห้องเย็น คลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิอย่างไรให้เหมาะสม

การจัดการความเย็นของ ห้องเย็น คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ มี 2 รูปแบบ

 1. แช่แข็ง (Frozen) อุณหภูมิต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ไอศกรีม
 2. แช่เย็น (Chilled) อุณหภูมิตั้งแต่ 0-8 องศาเซลเซียส เช่น นม ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม ไข่ไก่

การควบคุมอุณหภูมิใน ห้องเย็น คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิระดับนี้ต้องติดตั้ง ผนังกันความร้อน PIR Sandwich Panel ประตูห้องเย็นสำเร็จรูป ฯลฯ ให้ครบถ้วน

ติดตั้งห้องเย็น

Cold Chain อุตสาหกรรม สร้างได้ด้วยแผ่นฉนวน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech

แผ่นฉนวน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ให้คุณสร้าง Cold Chain Logistic ห้องเย็น
คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ด้วยคุณสมบัติเด่นดังนี้

สร้าง Cold Chain Logistic และ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ที่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติ ‘กันไฟ’

ผนังกันไฟ FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech คือ Sandwich Panel ที่สามารถนำไปใช้สร้างเป็นห้องเย็น คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ที่มีคุณสมบัติกันไฟ เพื่อจำกัดบริเวณอัคคีภัย จัดเก็บสินค้าได้ปลอดภัยมากขึ้น ไฟไม่ลามไปทำลายสินค้าอื่น ๆ นอกบริเวณ เข้าระงับเหตุได้ง่ายกว่า

PIR Panel

สร้าง Cold Chain Logistic และ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามกำหนด แม่นยำกว่า

แผ่นฉนวน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech สามารถนำไปใช้สร้างห้องเย็น คลังสินค้าประหยัดไฟ ควบคุมความเย็นได้เสถียร 24 ชั่วโมง แม้อากาศภายนอกจะร้อน เครื่องทำความเย็นจึงไม่ต้องทำงานหนัก คุณจึงประหยัดค่าไฟได้อย่างมากในระยะยาว โดยเมื่อเทียบกับ EPS Panel หรือ ผนัง ISOWALL* เกรดทั่วไป คุณจะประหยัดค่าไฟได้มากกว่าถึง 30%

*ผนัง ISOWALL หรือแผ่นไอโซวอล เป็นชื่อเรียกแผ่นฉนวนที่ไม่ถูกต้อง
เพราะเป็นเพียงชื่อบริษัทเท่านั้น ไม่ใช่ชื่อที่เรียกตามสากล โดยคำเรียกที่ถูกต้องคือ Sandwich Panel,
Insulated Panel หรือแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

สร้าง Cold Chain Logistic และ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ที่สะอาดมากกว่า

แผ่นฉนวน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ช่วยให้คุณโดดเด่นกว่า Cold Chain Logistics เจ้าอื่น ด้วยการไม่สะสมฝุ่น ไม่ทำให้เกิดฝุ่นละอองเมื่อใช้ไปนาน ๆ จึงสะอาดมากกว่าการใช้ปูนซีเมนต์และแผ่นฉนวนทั่วไปอยู่หลายขุม ให้คุณจัดเก็บสินค้าได้สะอาดกว่า ยืดอายุสินค้าได้นานกว่า

สั่งซื้อ FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech เพื่อสร้าง Cold Chain Logistics และ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ได้แล้ววันนี้

สร้าง Cold Chain Logistics ที่มีประสิทธิภาพ ให้ Wall Tech ช่วยดูแล ติดต่อเราเพื่อสอบถามหรือสั่งซื้อแผ่นผนังฉนวนกันความร้อน กันไฟ ไร้ควัน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ผ่านช่องทางดังนี้

PIR Panel

นอกจากนี้ Wall Tech ยังให้บริการติดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ห้องคุณภาพสูงรองรับ GMP และ HACCP อีกมากมาย ดังนี้

Wall Tech พร้อมให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ พร้อมประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ในแวดวงอุตสาหกรรมห้องเย็นและแผ่นฉนวนสำเร็จรูป Insulated Panel

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?