โรงงานสีเขียว คืออะไร มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวที่พาให้ธุรกิจเติบโต

โรงงานสีเขียว คืออะไร
มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวที่พาให้ธุรกิจเติบโต

โรงงานสีเขียว คืออะไร มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวที่พาให้ธุรกิจเติบโต

โรงงานสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industy หลักการทำธุรกิจเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมองค์กรหลายด้าน ทั้ง “ภาพลักษณ์” “โอกาสทางธุรกิจ” และ “หลักการดำเนินธุรกิจ” ที่จะอยู่คู่ธุรกิจตราบนานเท่านาน หากคุณอยากสร้างโรงงานสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว โรงงานประหยัดพลังงานที่ยั่งยืน Wall Tech ได้สรุปทุกสิ่งที่ต้องรู้มาให้แล้ว

โรงงานสีเขียว Green Industry คืออะไร

โรงงานสีเขียว (Green Industy) หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว คือมาตรฐานของโรงงานประหยัดพลังงานที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงโรงงานอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมหลายประเภทอุตสาหกรรม เช่น ห้องเย็น Cold Room, ห้องคลีนรูม ห้องปลอดเชื้อ คลังสินค้า Cold Chain ฯลฯ โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกขั้นตอนของการทำธุรกิจโรงงาน

โรงงานสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry

โรงงานสีเขียว Green Industry มีกี่ระดับ

โรงงานสีเขียว หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว มี 5 ระดับ แต่ละระดับมีสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน ดังนี้

 • ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment)
  • มีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม และสื่อสารนโยบายเหล่านี้ให้บุคลากรรับทราบ
 • ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)
  • จัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ จากนั้นให้นำแผนงานไปปฏิบัติให้เกิดผล
 • ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
  • ติดตามประเมินผลจากแผนงาน จากนั้นให้ทบทวนและคงรักษาระบบที่ดีนี้ไว้
 • ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
  • จัดทำแผนการข้อ 3 ครบทุกข้อ พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามแนวทาง SR (ISO 26000) และรายงานผลลัพธ์ต่อสาธารณะ
 • ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network)
  • จัดทำแผนการข้อ 4 ครบทุกข้อ พร้อมส่งเสริม สร้างสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สร้าง Supply Chain ของชุมชนและผู้บริโภค และรายงานผลลัพธ์ต่อสาธารณะ
โรงงานสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry 5 ระดับ

ภาพจาก green network

โรงงานสีเขียว Green Industry มีประโยชน์อะไรบ้าง

 1. สร้างโอกาส ความได้เปรียบการแข่งขันของธุรกิจโรงงานมากขึ้น โดยเน้นเทรนด์ “ธุรกิจสีเขียว” Green Industy and Eco-Friendly กระแสมาแรงของผู้บริโภคทั่วโลก
 2. เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีในด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักรู้ (Awareness) และการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ
 3. ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนการดำเนินธุรกิจโรงงาน ทั้งการใช้งานห้องเย็น Cold Room, คลังสินค้า, ห้องคลีนรูม Clean Room หรือการนำไปใช้ในด้านอื่น ๆ
 4. ได้รับประโยชน์ต่าง ๆ จากภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากภาครัฐ (สามารถดูสิทธิประโยชน์ได้จากตารางด้านล่างนี้)
สิทธิประโยชน์โรงงานสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry

ผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ตัวช่วยอันดับ 1 สร้างโรงงานสีเขียว

รู้หรือไม่ การติดตั้งผนังกันความร้อน Sandwich Panelเป็นหนึ่งปัจจัยส่งเสริมธุรกิจโรงงานสีเขียว Green Industy ในด้านการปฏิบัติและการคงสภาพแวดล้อมที่ดี เปรียบได้กับมาตรฐานโรงงานสีเขียวระดับที่ 3 แต่ทั้งนี้การเลือกผนังกันความร้อนโรงงาน ไม่ใช่ว่าเลือกประเภทใดก็ได้ เพราะ แผ่นฉนวน Sandwich Panel นั้นต้องมีวัสดุ การผลิต อายุการใช้งานที่ตรงมาตรฐานโรงงานสีเขียวครบถ้วน

หากคุณกำลังหาผนังกันความร้อนที่รองรับมาตรฐานโรงงานสีเขียว Green Industry FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech คือคำตอบของคุณ ด้วยคุณสมบัติเด่นดังต่อไปนี้

ผนังกันความร้อน แผ่นฉนวน Sandwich Panel โรงงานสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว

ผนังกันความร้อนผลิตจากสารอินทรีย์ธรรมชาติ ตอบโจทย์โรงงานสีเขียว

ผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ผลิตจาก N-Pentene สารอินทรีย์จากธรรมชาติค่า ODP และ GWP = 0 ไม่ใช้สาร HCFC 141B สารขึ้นฟูแผ่นฉนวนเกรดทั่วไปที่มีอันตรายต่อชั้นบรรยากาศมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถึง 1,000 เท่า

ผนังกันความร้อนควบคุมอุณหภูมิได้ยอดเยี่ยม ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง

ผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ป้องกันทั้งความร้อนจากภายนอก กักเก็บความเย็นให้อยู่ภายใน ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนนี้คือการช่วยให้คุณ “ลดการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงาน” รวมถึง “สาร GWP” ของโรงงานลงได้อีกมาก

คลิกที่นี่ เพื่อหาคำตอบว่า ทำไม? ผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech
ถึงกันความร้อนได้ดีเยี่ยมเป็นอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมแผ่นฉนวนกันความร้อน

ผนังกันความร้อนแข็งแรง ใช้ได้นาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ลดขยะโลก

ผนังกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech คุณภาพความแข็งแรงมั่นใจได้ว่าเทียบเท่า Sandwich Panel คุณภาพระดับโลก รองรับแรงกดทับ (Compressive Strength) ได้สูง เหล็กเคลือบสีทนการกัดกร่อน ทนสนิม ป้องกันแบคทีเรีย ติดตั้งครั้งเดียว ใช้งานได้กว่า 25 ปี หากดูแลรักษาถูกต้องเป็นประจำ

ผนังกันความร้อน แผ่นฉนวน Sandwich Panel โรงงานสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว

สั่งซื้อแผ่นฉนวนโรงงานสีเขียว FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ได้อย่างไร

เริ่มการสร้างมาตรฐานโรงงานสีเขียว Green Industry ด้วยการติดตั้งผนังกันความร้อนโรงงานสีเขียว FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech สอบถามราคา รายละเอียด การติดตั้งกับเราตอนนี้

Wall Tech ผลิตแผ่นฉนวน Sandwich Panel โรงงานสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว

นอกจากนี้ Wall Tech ยังเป็นผู้ให้บริการติดตั้งห้องเย็น ประตูห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องฟรีส ไลน์ผลิต คลังสินค้า บริการก่อสร้างอุตสาหกรรมคุณภาพสูงรองรับ GMP และ HACCP อีกหลายประการดังต่อไปนี้  

Wall Tech พร้อมให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ พร้อมประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ในแวดวงอุตสาหกรรมห้องเย็นและแผ่นฉนวนสำเร็จรูป Insulated Panel

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?