thai insurance association visit the wall tech
  • หน้าหลัก
  • Uncategorized @th
  • ข่าวสารองค์กร
  • คณะสมาคมประกันวินาศภัยไทย เยี่ยมชมโรงงาน ศึกษาเทคโนโลยีการป้องกัน การเกิดอัคคีภัย ด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อนของ Wall Tech

คณะสมาคมประกันวินาศภัยไทย เยี่ยมชมโรงงาน ศึกษาเทคโนโลยีการป้องกัน การเกิดอัคคีภัย ด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อนของ Wall Tech

thai insurance association visit the wall tech

 

3 สิงหาคม 2561 คณะสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย การบริหาร การจัดการความเสี่ยงภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน สำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงาน Wall Tech ผู้ผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปแบบครบวงจร โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณสุทธิ เด่นวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด พร้อมเหล่าพนักงาน

 
 
คณะสมาคมประกันวินาศภัยไทย เยี่ยมชมโรงงาน Wall Tech     คณะสมาคมประกันวินาศภัยไทย เยี่ยมชมโรงงาน Wall Tech
 
 
คณะสมาคมประกันวินาศภัยไทย เยี่ยมชมโรงงาน Wall Tech     คณะสมาคมประกันวินาศภัยไทย เยี่ยมชมโรงงาน Wall Tech
 
 

โดยคณะสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เห็นถึงความสำคัญของแผ่นฉนวนกันความร้อนของ Wall Tech ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ จึงได้เข้าร่วมประชุม เพื่อศึกษาความรู้และเทคนิคการผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป นวัตกรรมใหม่ PIR แท้ๆ ฉนวนโฟมกันไฟ ไร้ควัน พร้อมศึกษาเทคนิคการเลือก PIR อย่างไรไม่ให้ได้ PIR ปลอม

ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยทรัพย์สินและการจัดการบริหารความเสี่ยงภัย รวมทั้งระบบป้องกันภันอัคคีภัยในประเทศไทยมีการพัฒนาก้าวหน้าไปไกลอย่างมาก ซึ่งแผ่นฉนวนกันความร้อนของ Wall Tech เป็นสินค้าหนึ่ง ที่มีคุณประโยชน์สามารถกันความร้อนได้ดี และกันไฟได้ดีเยี่ยม แต่ผู้ชื้อสินค้ายังขาดความรู้การเลือกชื้อแผ่นฉนวนกันความร้อน PIR (Sandwich Panel) ด้วยรูปลักษณ์สินค้าที่เหมือนกัน แต่วัสดุที่ใช้นั้นต่างกัน แผ่น PIR มีการลอกเลียนแบบปลอมเหมือนจนแยกไม่ออก ที่เรียกว่า PIR ปลอม หรือ PIR Index ต่ำกว่า 350 คือ PU นั้นเอง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบการ

 
คณะสมาคมประกันวินาศภัยไทย เยี่ยมชมโรงงาน Wall Tech     คณะสมาคมประกันวินาศภัยไทย เยี่ยมชมโรงงาน Wall Tech
 
คณะสมาคมประกันวินาศภัยไทย เยี่ยมชมโรงงาน Wall Tech     คณะสมาคมประกันวินาศภัยไทย เยี่ยมชมโรงงาน Wall Tech
 

Wall Tech พร้อมที่จะแนะนำให้ความรู้กับสมาคมประกันวินาศภัยไทย อย่างเต็มที่ พร้อมชมการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกันไฟของ PIR แท้ๆ FIWall i370 ของ Wall Tech และ PIR ปลอม หรือ PIR Index ต่ำกว่า 350 จากนั้นพาเยี่ยมชม กระบวนการทำงานของเครื่องจักรที่ล้ำสมัยจากประเทศเยอรมนี ผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อน PIR แท้ๆ ออกมาได้จริง ทำให้กันไฟ ไร้ควัน ซึ่งแตกต่างโดยสินเชิงจากกระบวนการผลิต PIR ของปลอม

ในการเยี่ยมชมและร่วมประชุมกับ Wall Tech ครั้งนี้ จะเป็นแนวทางความรู้ และเป็นทางเลือกใหม่ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ซื้อและผู้ประกันภัยทรัพย์สิน ที่เล็งเห็นความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของท่าน บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำวงการการผลิตและติดตั้งแผ่นผนังฉนวนกันความร้อน สำเร็จรูป ขอขอบพระคุณคณะ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ที่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Wall Tech ครั้งนี้

 
 
คณะสมาคมประกันวินาศภัยไทย เยี่ยมชมโรงงาน Wall Tech     คณะสมาคมประกันวินาศภัยไทย เยี่ยมชมโรงงาน Wall Tech
 
 

“Wall Tech ฉนวนที่ดีที่สุด เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืน”

สนใจแผ่นฉนวนความร้อน นวัตกรรมใหม่ “FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech กันไฟ ไร้ควัน” ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัย Tel. : 02-019-8000 Ext. 100

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://wtg.co.th/index.php/th/gallery/fireproof-panel-pir.html

 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?