Wall Tech Fire Training 2020 1200x800

Wall Tech Fire Training 2020 1200x800

Wall Tech Group ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟประจำปี 2563

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำแห่งวงการผลิต ออกแบบ และติดตั้งผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปครบวงจร อันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นเจ้าของแบรนด์ ผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปที่มีชื่อว่า “FIWall i370 PIR แท้ๆ กันไฟ ไร้ควัน” ที่ผลิตด้วยเครื่องจักรและเคมีที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมนีแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟประจำปี 2563

Wall Tech Fire Training 2020
Wall Tech Fire Training 2020
Wall Tech Fire Training 2020 3

“ไฟไหม้ดับทันได้ ง่ายๆด้วยการอบรม” เพราะอัคคีภัยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไฟไหม้ไม่เลือกสถานที่ และไม่สามารถเลือกวันเวลาที่จะเกิดอัคคีภัยได้เลย เราจึงควรเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองอยู่เสมอ ทั้งวิธีการหนีเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการดับไฟและหนีไฟ แก้ด้วยการให้ความรู้แก่พนักงาน บริษัทฯจึงจัดให้มีการอบรม ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ และคำนึงถึงคุณภาพในการทำงานและความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมั่นใจ ในระบบคุณภาพการทำงานที่มากขึ้น จึงจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี

Wall Tech Fire Training 2020
Wall Tech Fire Training 2020

การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับการฝึกอบรมความรู้จากหน่วยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมือง ไร่ขิง โดยจำลองเหตุการณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ทั้งผู้อพยพผู้ประสบภัย และระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินภายในอาคาร เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมป้องกันเหตุอันไม่คาดคิด ทำให้พนักงานมีความรู้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ประสบการณ์ในการฝึกซ้อมจะนำไปประยุกต์ใช้ในกรณีเกิดเหตุการณ์จริงต่อไป เพราะการฝึกซ้อมจะทำให้เราไม่ตื่นตระหนกตกใจเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

Wall Tech คำนึงถึงคุณภาพในการทำงานและความปลอดภัย ด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมั่นใจ ในระบบคุณภาพการทำงานยิ่งขึ้น

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?