Wall Tech ISO140012015 0
Wall Tech ISO140012015 0

Wall Tech ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คว้ามาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วันนี้อีกความสำเร็จของ บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำแห่งวงการผลิต ออกแบบ และติดตั้งฉนวนกันความร้อนครบวงจรของประเทศไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คว้ามาตรฐานสากล ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อีกหนึ่งใบรับรอง จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านการรับรองและออกใบรับรองตามมาตรฐานระบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงกระบวนการทำงาน การผลิตและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Wall Tech เรายังมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นที่ตั้ง ด้วยการไม่ปล่อยของเสียหรือน้ำเสีย ไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ช่วยกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การแยกขยะ และลดของเสีย เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กร ชุมชนและสังคมรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเสมอมา

ทั้งนี้ คุณสุทธิ เด่นวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยเหล่าพนักงาน Wall Tech ได้ร่วมกันถ่ายภาพแสดงความยินดีที่ได้คว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 กับตัวแทนผู้บริหารสถาบัน TUV NORD เพื่อเป็นพลังที่แสดงให้เห็นว่าการร่วมกันปฎิบัติงานและรักษาสิ่งแวดล้อมกันมาตลอดนั้น ทำให้เกิดความสำเร็จ และก้าวสู่องค์กรสีเขียวนั้นเอง

Wall Tech พร้อมพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและจะมุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้โลกของเราและทุกมวลชีวิตบนโลกได้อยู่ต่อไปได้อีกยาวนาน

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?