Wall Tech หนุนงานวิจัย “ห้องเย็นประหยัดไฟ”
ร่วมนักวิจัยคณะพลังงานฯ มจธ. ยกระดับการติดตั้งห้องเย็นประหยัดพลังงาน

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณสุทธิ เด่นวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ให้การต้อนรับคณาจารย์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในการเยี่ยมชมโรงงานและร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมืองานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการติดตั้งห้องเย็นเพื่อการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

โดยบริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมมือในการทำงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะขององค์กรและผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและการบริการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?