ทำไม? โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV นิยมใช้ ผนังกันไฟ PIR Sandwich Panel

ทำไม? โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV นิยมใช้
ผนังกันไฟ PIR Sandwich Panel

ทำไม? โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV นิยมใช้ ผนังกันไฟ PIR Sandwich Panel

ผนังกันไฟ PIR Sandwich Panel หรือ Insulated Panel คือนวัตกรรม แผ่นฉนวน ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ที่นำมาใช้สร้าง “โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากันไฟ” รถพลังงานทางเลือกที่มาแรงยุคนี้ เพราะแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าเจ้าดังหลายเจ้าได้ย้ายถิ่นการผลิตมาที่ไทยมากขึ้น จนกลายเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการพร้อมใจกันเริ่มลงทุนเพื่อทำธุรกิจให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายิ่งกว่าเดิม

ดังนั้นผู้ประกอบการหลายท่านจึงมีคำถามว่า “อยากสร้างโรงงานรถยนต์กันไฟ” ให้ได้มาตรฐาน ต้องเลือกผนังกันไฟ Sandwich Panel แบบไหนดี เพราะการลงทุนครั้งหนึ่งต้องใช้งบมหาศาล การตัดสินใจทุกขั้นตอนจึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน บทความนี้จึงจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นคู่มือคู่ธุรกิจให้กับคุณ

มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ผู้ประกอบการควรรู้

นับตั้งแต่ปี 2563 ประเทศไทยเริ่มผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ระบบธรรมดาสู่ระบบยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ทำให้มีผู้ร่วมลงทุนกับโรงงานผลิตรถยนต์มากขึ้นเพื่อตอบสนองกับ Demand ที่มากขึ้นในตลาด ดังนั้น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงกลายมาเป็นมาตรฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสำคัญที่ผู้ประกอบการทุกคนควรพิจารณา เพื่อช่วยควบคุมทั้งคุณภาพและความปลอดภัยของรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตลงสู่ตลาด โดยตัวอย่างของมาตรฐานที่ต้องควบคุมมีดังนี้*

  • การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
  • ระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า
  • ระบบเต้ารับ-จ่าย ตัวต่อยานยนต์และเต้ารับยานยนต์ การประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำยานยนต์ไฟฟ้า
  • การทดสอบสำหรับชุดและระบบแบตเตอรี่ขับเคลื่อนชนิดลิเทียมไอออน

*มาตรฐานดังกล่าวเป็นเพียงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพรถยนต์ไฟฟ้าบางส่วนเท่านั้น
เราขอแนะนำให้คุณ
ศึกษาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อนดำเนินธุรกิจในทุกขั้นตอน

นวัตกรรม ผนังกันไฟ สำหรับโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

ผนังกันไฟคุณภาพยิ่งดี ธุรกิจยิ่งเติบโต”

สำหรับผู้ประกอบการ โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV คือ ธุรกิจที่ต้องใช้งบลงทุนมหาศาล การเลือก ผนังกันไฟ PIR Sandwich Panel ที่เป็น PIR แท้ ๆ คุณภาพสูง เพื่อให้การลงทุนในระยะยาวมีความยั่งยืนที่สุดจึงเป็น “แผนการลงทุนที่ชาญฉลาด” เพราะสามารถช่วยควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ได้รอบด้าน ซึ่ง Wall Tech ได้สรุป คุณสมบัติของผนังกันไฟ PIR Panel มาให้กับคุณแล้ว ดังนี้

ผนังกันไฟ

1. แผ่นฉนวนต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้

การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด หากอุณหภูมิไม่สอดคล้อง ความชื้นสูง ชิ้นส่วนจะเกิดการกัดกร่อนและอาจเกิดการลัดวงจร ส่งผลกระทบต่อ Electrolyte ซึ่งทำให้รถยนต์อาจไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามมาตรฐาน หากอยู่ในกรณีข้อสัญญาที่ต้องส่งมอบรถยนต์แก่คู่ค้า คุณอาจสูญเสียความน่าเชื่อถือและเสียค่าชดเชยได้

2. แผ่นฉนวนต้องควบคุมความสะอาดได้

ความสะอาดเป็นสิ่งที่มาคู่กับคุณภาพของรถยนต์ไฟฟ้า หากฝุ่น เศษดินและสารปนเปื้อนต่าง ๆ เข้าสู่เครื่องจักรหรือไลน์ผลิต อาจทำให้เกิดความเสียหายกับส่วนประกอบรถยนต์ ดังนั้นถ้าแผ่นฉนวน*ควบคุมความสะอาดได้ดี ไม่สะสมฝุ่น ก็ยิ่งควบคุมความสะอาดได้มากขึ้น

*แผ่นฉนวนมีชื่อเรียกหลายแบบ เช่น แผ่นฉนวนห้องเย็น หรือ ISOWALL (ผนัง ISOWALL เป็นชื่อที่คนเรียกติดปากเท่านั้น จริง ๆ เป็นเพียงชื่อบริษัท เราแนะนำให้เรียกด้วยชื่อที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น หรือเรียกว่า Sandwich Panel จะถูกต้องที่สุด)

3. แผ่นฉนวนต้องควบคุมอัคคีภัยได้

โรงงานผลิตรถยนต์เป็นธุรกิจที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง เพราะปัญหาอัคคีภัยหรือการระเบิดของเครื่องจักรมีความเสียหายต่อพื้นที่รอบข้างในวงกว้าง ทั้งด้านอัคคีภัย มลพิษ ธุรกิจโรงงาน ดังนั้นการเลือกติดตั้งหลังคากันไฟ PIR ROOF แผ่นฉนวนกันไฟ หรือผนังกันไฟ PIR FM ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการกันไฟระดับสากล เช่น FM Approval Class: 4880 4881, BS476 Part 20 & 22 จึงเป็นตัวช่วยชั้นเยี่ยมสำหรับการกันไฟ จำกัดบริเวณเหตุการณ์ไฟไหม้ได้เป็นอย่างดี

4. แผ่นฉนวนต้องช่วยลดค่าไฟฟ้าในโรงงานได้

นอกเหนือจากปัจจัยด้านการผลิตรถยนต์ การควบคุมมลภาวะทางเสียง การจัดเก็บชิ้นส่วนรถยนต์ การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้วยการติดตั้งผนังโฟมกันความร้อน PIR Panel หรือ หลังคาโรงงาน PIR ROOF ที่มีคุณภาพก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การดำเนินธุรกิจประหยัดและราบรื่น

ผนังกันไฟ รุ่นไหน? เหมาะสำหรับโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากันไฟ

เมื่อคุณทราบถึงความสำคัญของ ‘ผนังกันไฟ’ ที่มีต่อธุรกิจโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว หากคุณต้องการเลือกซื้อผนังกันไฟ Sandwich Panel ที่มีคุณภาพครบตามมาตรฐานโรงงานรถยนต์กันไฟที่ดี แผ่นฉนวนสำเร็จรูป FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech สามารถช่วยคุณได้

FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ผนังกันไฟ ”คุณภาพระดับโลก” ตัวช่วยชั้นเยี่ยมที่สร้างเสริมธุรกิจมูลค่าสูงอย่างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากันไฟให้ได้มาตรฐานระดับสากล ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด ลดความเสี่ยงการเกิด Defect กับส่วนประกอบรถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มความปลอดภัยให้ดำเนินธุรกิจได้อุ่นใจ พร้อมมาตรฐานการรันตีคุณภาพอีกมากมายดังนี้

  • หมดปัญหาเรื่องอุณหภูมิและช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ชะงัด ด้วยค่านำความร้อน (k-Value) ต่ำที่สุดเพียง 021 W/mK ถ่ายเทอุณหภูมิต่ำทั้งภายใน-นอก พร้อมช่วยประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าภายในโรงงานผลิตรถยนต์ EV ที่มักจะมีต้นทุนค่าไฟฟ้ามหาศาล
  • ควบคุมปัญหาฝุ่นละอองไม่พึงประสงค์ ป้องกันฝุ่นเข้าสู่โครงสร้าง แบตเตอรี ส่วนประกอบสำคัญด้วยแผ่นฉนวน Food Grade ไม่สะสมฝุ่นละออง ไม่ปล่อยละอองฝุ่นตลอดการใช้งาน
  • กันไฟไหม้และไฟลามในโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าได้จริงด้วยมาตรฐานฉนวนกันไฟไหม้ FM Approvals Class: 4880, 4881 และ BS476 Part 20 & 22 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ป้องกันปัญหาไฟไหม้จากขั้นตอนการผลิต การขึ้นรูปโครงรถยนต์ การลัดวงจรของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  • เริ่มต้นสร้างโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าได้ไว ด้วยการผลิตแผ่นฉนวน PIR Panel FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบทุกขั้นตอน (Fully Automatic Continuous Injection System) มีความรวดเร็ว ใช้ระยะเวลาในการขึ้นรูปแผ่นฉนวน เพียง 10 นาที
  • คุ้มค่ากับงบการลงทุน ติดตั้งแผ่นฉนวน FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ครั้งเดียว ใช้งานได้สูงสุดถึง 20 ปี (ขึ้นอยู่กับการดูแลและสภาพแวดล้อมในโรงงาน) คุ้มค่ากว่า EPS Panel, PU Panel หรือ PIR ปลอม
  • ต่อยอดธุรกิจให้ครบทุกด้าน สามารถสร้างห้องคลีนรูมเพื่อวิจัยการผลิตหรือจัดเก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ละเอียดอ่อน

สร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วย
ผนังกันไฟ FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech

ด้วยการบอกต่อระหว่างผู้ประกอบการถึงคุณภาพของผนังกันไฟ FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ว่าดีจริง คุ้มค่าจริง และยั่งยืนจริงในระยะยาวจนได้รับการติดตั้งทั่วประเทศไทย ทำให้ FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech เป็นผนังกันไฟ PIR FM Sandwich Panel อันดับ 1 ที่คุณต้องเลือกหากต้องการสร้างธุรกิจโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพรอบด้านมากที่สุด ติดต่อเราเพื่อสั่งซื้อและสอบถามเลยตอนนี้

ผู้ผลิตผนังกันไฟ

นอกจากแผ่นฉนวนสำเร็จรูป FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech เรายังให้บริการรับติดตั้งห้องเย็น ประตูห้องเย็นสำเร็จรูป ผลิตผนัง Rockwool แผ่นฉนวนกันไฟรุ่นพิเศษสำหรับโรงงาน ติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนรองรับ GMP และ HACCP ให้ธุรกิจคุณเติบโตทุกรูปแบบ ดังนี้

การติดตั้งทุกขั้นตอนใช้ผนังโฟมกันความร้อน PIR Sandwich Panel รุ่น FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech เพื่อเป็นหนึ่งปัจจัยที่พาให้ธุรกิจคุณได้รับมาตรฐานสากล โดยติดต่อได้ผ่านช่องทางในบทความนี้

Wall Tech พร้อมให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ พร้อมประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ในแวดวงอุตสาหกรรมห้องเย็นและแผ่นฉนวนสำเร็จรูป Insulated Panel

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?