ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งจำเป็นต้องมีห้องเย็น เพื่อเอาไว้เก็บวัตถุดิบให้มีความสดใหม่อยู่เสมอ

ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งจำเป็นต้องมีห้องเย็น เพื่อเอาไว้เก็บวัตถุดิบให้มีความสดใหม่อยู่เสมอ