เหตุผลที่ควรให้ความสำคัญกับระบบระบายความร้อนในโรงงาน