ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป (Cold Room) ผนังห้องเย็น เป็น แผ่นฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel

ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป (Cold Room) ผนังห้องเย็น เป็น แผ่นฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel