แผ่นฉนวนสำเร็จรูป PU (Polyurethane Foam) หรือ PIR ปลอม ที่มีค่าการกันไฟ Index < 350 เป็นเชื้อเพลิง เกิดควันดำ

แผ่นฉนวนสำเร็จรูป PU (Polyurethane Foam) หรือ PIR ปลอม ที่มีค่าการกันไฟ Index < 350 เป็นเชื้อเพลิง เกิดควันดำ