ประตูห้องเย็น Wall Tech Door คุ้มค่าใช้ได้ยาวนานกว่า 20 ปี ด้วย FIWall i370 แผ่นฉนวน PIR แท้ๆ กันไฟ ไร้ควัน

ประตูห้องเย็น Wall Tech Door คุ้มค่าใช้ได้ยาวนานกว่า 20 ปี ด้วย FIWall i370 แผ่นฉนวน PIR แท้ๆ กันไฟ ไร้ควัน