ร้อนไป! ผลผลิตก็ต่ำ แถมยังเสียต้นทุนแพงซ้ำ! ธุรกิจใครจะทนไหว

ร้อนไป! ผลผลิตก็ต่ำ แถมยังเสียต้นทุนแพงซ้ำ! ธุรกิจใครจะทนไหว