ฉนวนไม่ชนฉนวน จึงต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการฉีด Sealant เพิ่ม เพราะเครื่องจักรไม่มีความแม่นยำ

ฉนวนไม่ชนฉนวน จึงต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการฉีด Sealant เพิ่ม เพราะเครื่องจักรไม่มีความแม่นยำ